Voorzitter LSV treedt af wegens kritiek

UTRECHT, 28 JUNI. De Tilburgse longarts F. Palmen is afgetreden als voorzitter van de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) na kritiek van de achterban. Palmen zou zich te meegaand hebben opgesteld tegenover het kabinet, dat vrijdag besloot een einde te maken aan de betaling per verrichting van de medisch specialisten.

Palmen wordt opgevolgd door de Utrechtse cardioloog J. Kingma, die voorlopig tot eind 1995 voorzitter blijft. Volgens Kingma is in de twee jaar van Palmens voorzitterschap constructief meegewerkt aan de plannen van het kabinet om te komen tot kostenbeheersing in de gezondheidszorg, maar zijn daarbij de principes over het vrije beroep van de medisch specialist te weinig belicht. Palmen verklaarde vrijdag voor de televisie op een aantal onderdelen in te stemmen met de kabinetsplannen.

Het LSV-bestuur, dat druk op Palmen heeft uitgeoefend om aan te blijven, heeft vandaag een brief verstuurd aan de 6.500 leden waarin het besluit van Palmen wordt toegelicht. Volgens de brief was Palmen van mening dat alleen een breed draagvlak tot positieve resultaten voor de beroepsgroep kon leiden. Kingma: “Er was een culminatie van reacties op het beleid van Palmen. Tenslotte heeft hij gedacht: ik ben een obstakel geworden.”

De nieuwe LSV-voorzitter Kingma is het niet eens met het besluit van het kabinet om de ziekenhuizen en niet de specialisten zelf voortaan de laten onderhandelen met verzekeraars over contracten. Ook het basishonorarium met toeslagen wijst Kingma af. Hij ziet meer heil in het ontwikkelen van de zogeheten produktprijs, waarin per patiënt een prijs wordt afgesproken. Dit systeem wordt op dit moment onderzocht. Kingma: “Zo'n produktprijs is al een enorme stap voor de medisch specialisten omdat we afscheid nemen van het declareren op basis van de verrichting.” Kingma hamert verder op de zelfstandigheid van de maatschappen van specialisten. “We oefenen een vrij beroep uit. We moeten dus ook de mogelijkheid krijgen buiten de ziekenhuizen om contracten te sluiten.”

De 49 jaar oude LSV wil de komende tijd het accent meer richten op de eenwording met andere beroepsorganisaties. In 1989 is het meer gematigde Nederlands Specialisten Genootschap (NSG) opgericht, dat 800 leden telt. Sinds 1991 bestaat ook de Nederlandse Specialisten Federatie (NSF), die 2.200 leden telt en een hardere lijn voorstaat. De NSF is teleurgesteld over de huidige plannen en vindt dat de voorgestelde maatregelen niet leiden tot een grotere doelmatigheid in de gezondheidszorg. De nieuwe LSV-voorzitter was eerder adviseur van het NSF-bestuur.