Vleuten-De Meern stemt in met Leidsche Rijn

VLEUTEN-DE MEERN, 28 JUNI. De gemeenteraad van Vleuten-De Meern is gisteravond unaniem akkoord gegaan met het masterplan Leidsche Rijn. Daarmee is het belangrijkste obstakel voor de bouw van 20.000 tot 30.000 woningen tussen Vleuten en de stad Utrecht uit de weg geruimd. De Utrechtse gemeenteraad neemt donderdag een beslissing.

Vleuten-De Meern heeft zich jarenlang verzet tegen grootschalige woningbouw in het kassengebied. De weerstand gold ook een grenscorrectie die begin dit jaar is doorgevoerd, waardoor 700 hectare grond van Vleuten bij Utrecht werd gevoegd. Uiteindelijk zullen op het grondgebied van Vleuten-De Meern 10.000 woningen verrijzen. Naar verwachting zal in 1997 met de bouw worden begonnen.

Tot het jaar 2000 zullen beide gemeenten ieder zo'n duizend woningen per jaar bouwen, waarna het tempo verder zal worden opgevoerd. In totaal moeten in Leidsche Rijn tot 2005 eerst 20.000 woningen worden gebouwd en tot 2015 nog eens 10.000 woningen. Daarmee ontstaat een stedelijk gebied met de omvang van Leeuwarden of Delft. De totale kosten worden geraamd op 2,3 miljard gulden. De wijk krijgt een eigen gesloten waterhuishouding en een groot recreatiepark in het centrum.

Beide gemeenten hebben hun medewerking aan het bouwplan afhankelijk gesteld van een bevredigende oplossing voor de snelweg A2 (Amsterdam-Utrecht). De autoweg loopt nu dwars door het plangebied en zou over een lengte van 1,5 kilometer verlegd en overkapt moeten worden. Begin juni is de Vinex-stuurgroep, waarin gemeenten, provincie en het rijk deelnemen, tot de conclusie gekomen dat verleggen en overkappen een 'realistische optie' is. In juli zullen beide gemeentebesturen nader overleg hebben met de ministers Jorritsma (verkeer) en De Boer (milieu) over de inpassing van de A2.