Overleg Filippijnse regering en verzet na één dag afgebroken

BRUSSEL, 28 JUNI. Het vredesoverleg tussen de Filippijnse regering en de communistische verzetsbeweging, het Nationaal Democratisch Front (NDF), gisteren na een dag afgebroken wegens onenigheid over de vrijlating van een guerrillaleider. De twee partijen, die in Brussel bijeenkwamen, geven elkaar de schuld van het mislukken van de dialoog.

NDF-onderhandelaar Luis Jalandoni had maandag bij de opening van het overleg meteen geëist dat Sotero Llamas, een commandant van het Nieuwe Volksleger (NPA) - dat onder het NDF ressorteert - zou worden vrijgelaten. Llamas, die tevens partijsecretaris van de communistische partij is in het district Bicol, ten zuiden van Manila, werd op 17 mei door het leger overvallen in een guerrillakamp en gearresteerd. Volgens het NDF was dit tegen de afspraken in; Llamas zou in Brussel deelnemen aan de vredesbesprekingen en de twee partijen waren eerder dit jaar overeengekomen dat de communistische onderhandelaars immuniteit zouden genieten.

De Filippijnse regering zegt echter dat de immuniteit later dan 17 mei inging en meent bovendien dat het NDF Llamas pas na zijn aanhouding op de lijst van onderhandelaars heeft gezet. Manila weigert de verzetsleider vrij te laten. De hoofdonderhandelaar namens de regering, Howard Dee, brak gisteren het overleg af en zei dat de eis voor de vrijlating van Llamas van tafel moet alvorens de besprekingen kunnen worden hervat.

Het NDF houdt echter vast aan zijn eis. “De regering van president Fidel Ramos heeft eenzijdig de onderhandelingen afgebroken en draagt alle schuld”, zei Luis Jalandoni vandaag. Ramos zei in een reactie dat hij de deuren naar de dialoog wil openhouden en dat hij zijn delegatie opdracht heeft gegeven het opnieuw te proberen met het NDF.

Het vredesoverleg, dat maandag in de openingszitting bleef steken, was een vervolg op voorbereidend overleg dat sinds september 1992 werd gehouden, hoofdzakelijk op lokaties in Nederland, omdat het NDF sinds begin jaren tachtig zijn hoofdkwartier in Utrecht heeft. In 1986/87 had ook een dialoog plaats tussen het communistisch verzet en de regering; deze liep op niets uit, zodat de burgeroorlog in de Filippijnen, die vanaf 1969 woedt, doorging. De kracht van het NDF en het NPA is de laatste jaren sterk teruggelopen. (AP, Reuter)