Nog onenigheid binnen coalitie over wet orgaandonatie

DEN HAAG, 28 JUNI. Binnen de coalitiepartijen blijft onenigheid bestaan over de vraag wie er beslist over orgaandonatie bij mensen die hun wil over dit onderwerp niet laten registreren.

Desondanks lijkt een grote meerderheid van de Kamer akkoord te gaan met het wetsvoorstel orgaandonatie, dat onder meer de invoering van een centraal donorregister regelt.

Na inwerkingtreding van de wet krijgen alle Nederlanders vanaf achttien jaar door de gemeente een formulier toegestuurd waarop men kan aangeven of men voor orgaandonatie is, daar bezwaar tegen heeft of een beslissing wil overlaten aan de nabestaanden.

De fracties van PvdA en D66 zijn het eens met minister Borst (volksgezondheid) dat de nabestaanden dienen te beslissen over orgaanuitname als de overledene bij leven zijn wil over orgaandonatie niet kenbaar heeft gemaakt, zo bleek gisteren bij de voortzetting van het debat over het wetsvoorstel orgaandonatie. Coalitiepartner VVD blijft op het standpunt dat geen organen mogen worden uitgenomen als daar door de betrokkene geen toestemming voor is gegeven. Het Tweede-Kamerlid Kamp (VVD) kon nog niet zeggen of ze het wetsvoorstel zal steunen. Dat is volgens haar mede afhankelijk van het antwoord van de ministers Borst en Sorgdrager (justitie) morgen bij de voortzetting van het debat. Later op de dag wordt over het wetsvoorstel gestemd.

Maar ook zonder de steun van de VVD lijkt het voorstel op een meerderheid te kunnen rekenen, omdat behalve PvdA en D66 de fracties van AOV, GroenLinks en de kleine christelijke fracties voor zijn. Het Tweede-Kamerlid Lansink (CDA) geeft weliswaar de voorkeur aan een bezwaarsysteem, waarin alleen de mensen met bezwaren worden geregistreerd, maar daar is geen meerderheid voor te vinden. Hij omschreef het wetsvoorstel gisteren als 'second best'.

Wie een beslissing over orgaandonatie aan de nabestaanden wil overlaten, moet de mogelijkheid krijgen een bepaalde persoon aan te wijzen, vinden PvdA, VVD en D66. De naam van deze persoon dient ook in het centrale registere opgenomen te worden. Het Tweede-Kamerlid Oudkerk (PvdA) diende daartoe een amendement in. Een van de voordelen daarvan is volgens hem dat het de mogelijkheid biedt de beslissing over registratie nog meer in de persoonlijke levenssfeer te trekken.