Nederland krijgt van VN groen licht voor aflossing

DEN HAAG, 28 JUNI. Nederland heeft van de VN groen licht gekregen om uit Srebrenica te vertrekken en het Dutchbat te laten vervangen door Oekraïeners. Wel moeten er nog een aantal technische details geregeld worden.

Dat zei minister Voorhoeve (defensie) vanochtend in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. In het debat hield fractieleider Bolkestein (VVD) vol dat Nederland op termijn geheel uit Bosnië moet vertrekken. Hij gaf aan dat de VVD-fractie was gaan 'kantelen' over de Nederlandse inzet na het nieuwe offensief in Sarajevo. “We zitten daar aan onze tax en we moeten in goed overleg overwegen weg te gaan”, aldus Bolkestein.

Hij sprak steun uit voor het regeringsbeleid om 170 mariniers te sturen, maar wel bleef bij hem de vraag hangen wat de VN nog in Bosnië moeten doen nu het opereren daar van de VN-troepen en van de NAVO bij herhaling belachelijk wordt gemaakt.

In december zal de regering de totale Nederlandse inzet in het voormalige Joegoslavië opnieuw beoordelen. Volgens minister Voorhoeve behoort bij die afweging ook duidelijk de optie om uit het voormalige Joegoslavië te vertrekken.

Minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) maakte duidelijk dat Nederland geen “behoefte heeft om een sfeer te creëren dat we willen vertrekken, want dat geeft ons ook op politiek terrein minder mogelijkheden”. Wel zal Nederland eind van het jaar bewust afwegen wat de effectiviteit en noodzaak is van de Nederlandse militaire inzet. Dat alles in overleg met de troepenleverende landen.

Van Middelkoop (GPV) vond dat een debat over de uitspraken van fractieleider Bolkestein op het partijcongres nu niet zou moeten worden gehouden. Hij vroeg zich wel af of er binnen de VVD geen tweespalt was. Er zou één school zijn van Bolkestein, Van den Doel en Blaauw die de Nederlandse inzet bij vredestaken wil beperken en strikter wil laten bepalen door het nationale belang met 'trekjes van afzijdigheid uit het verleden', en daarnaast de opvatting van VVD-minister Voorhoeve, onlangs nog in New York geuit, waarin het idealisme over een wereldorde van de Amerikaanse president Woodrow Wilson sterk doorklinkt.

Wallage (PvdA) hield vol dat Bolkestein met zijn optreden voor het partijcongres een dubbel signaal had willen afgeven, “waarmee hij flirtte met de gevoelens van een bepaald deel van de bevolking dat zegt: wegwezen”. Zo'n dubbel signaal ondermijnt volgens Wallage de positie van de Nederlandse militairen.