Major en Redwood ontvouwen programma

LONDEN, 28 JUNI. De Britse premier Major en de ex-minister voor Wales, John Redwood, Majors uitdager voor het leiderschap van de Conservatieve partij, hebben gisteren hun verkiezingsprogramma's uiteengezet voor de toekomst van Groot-Brittannië. Het belangrijkste verschil in de programma's ligt op het gebied van de Europese politiek, waar Redwood een meer anti-Europese koers voorstaat dan Major.

De plannen zijn onderdeel van hun campagne voor het leiderschap van de Conservatieve partij, waarover 329 Britse Conservatieve Lagerhuisleden dinsdag hun stem moeten uitbrengen.

Redwood kondigde maandag aan dat hij Major uitdaagt als leider van de Conservatieven, nadat de premier vorige week was afgetreden en zichzelf opnieuw verkiesbaar had gesteld om een einde te maken aan de voortdurende aanvallen van de Eurosceptici in de partij op zijn leiderschap.

Geflankeerd door een aantal Eurosceptische parlementsleden die hij tot leden van zijn campagne-team heeft benoemd, zei de conservatieve Redwood, een aanhanger van ex-premier Margaret Thatcher, gisterochtend tijdens een persconferentie dat het Britse pond onder zijn leiderschap niet zal worden ingeruild voor een Europese munteenheid. Hij beloofde ook de belastingdruk te verlagen. “De Conservatieve partij is een partij van lage belastingen of is niets,” aldus Redwood. Hij noemde Groot-Brittannië een “overgereguleerd land” en zei te willen bezuinigen op bureaucratische verspilling en semi-overheidsinstellingen. Redwood zei ook voorstander te zijn van de doodstraf en harder te willen optreden tegen misdaad.

Major heeft vanuit Cannes, waar hij de halfjaarlijkse Europese top bijwoonde, een tegen-manifest uitgebracht van “gezond verstand-conservatisme”. Hij zegt daarin hij zegt dat hij in Europa de nationale identiteit wil behouden maar de Europese samenwerking “die zo belangrijk is voor onze economie en onze veiligheid” in tact wil houden.

Hij maakte afgelopen zondag in een vraaggesprek met de BBC al duidelijk dat hij Britse deelname aan de Economische en Monetaire Unie van de EU (EMU) niet wil uitsluiten. Major wijst in het manifest met de titel 'hoe ik de Tories kan verenigen en opnieuw kan winnen' op de gunstige ontwikkeling van de Britse economie onder zijn leiderschap, de afname van de criminaliteit en de goede resultaten die volgens hem tot dusver zijn geboekt in de privatisering van de publieke sector. Major zegt ook de belastingen te willen verlagen maar treedt, evenmin als Redwood, in detail over hoe dat moet gebeuren. Major ontvangt vandaag parlementsleden op zijn campagnekantoor om hen om hun steun te vragen.

Majors minister voor werkgelegenheid, de anti-Europese Michael Portillo, zou tegen aanhangers hebben gezegd dat hij zich in de eventuele tweede ronde kandidaat wil stellen. De andere kabinetsleden hebben zich tot dusver loyaal opgesteld tegenover Major. De pro-Europese minister Heseltine (economische zaken) heeft ontkend dat hij zal kandideren.

Geen van de kampen wil dat er vervroegde algemene verkiezingen worden uitgeschreven omdat zij naar alle waarschijnlijkheid dan allemaal verliezen tegen Labour. Labour-leider Tony Blair zei gisteren dat leden van de Tory-regering zich niets aantrekken van het nationale belang.