Loftuitingen voor drie universiteiten

UTRECHT, 28 JUNI. Het elektrotechnisch onderzoek aan de drie Nederlandse technische universiteiten Delft, Eindhoven en Twente is van internationaal hoge kwaliteit. Het onderzoek in micro-elektronica, regeltechniek en telecommunicatie is zelfs van excellente kwaliteit. Maar die kwaliteit wordt wel bedreigd door de bezuinigingen wegens teruglopende studentenaantallen en door de reactie op die bezuinigingen door sommige faculteitsbesturen.

Dit schrijft de internationale visitatiecommissie onder leiding van de van het Philips NatLab afkomstige dr. M. Carasso, in haar vandaag gepubliceerde rapport over het Nederlandse onderzoek in de elektrotechniek. De commissie twijfelt of de bezuinigingsplannen van de faculteiten in Delft en Eindhoven wel zijn gebaseerd op goed inzicht in de toekomst van de elektrotechniek. Ze prijst de Twentse faculteit die volgens haar een juiste keuze heeft gemaakt door zich te concentreren op een beperkt aantal onderzoeksonderwerpen. De decaan van de Delftse faculteit Elektrotechniek, prof.dr. E. Backer, wijst de kritiek af. “Kennelijk is ons idee niet overgekomen. Maar we gaan gewoon door met onze reorganisatie.” Overigens meent de visitatiecommissie dat het elektrotechnisch onderzoek van zo hoge kwaliteit is dat eigenlijk iedere bezuiniging ten koste gaat van waardevol onderzoek. De commissie waarschuwt tegen al te eenzijdige samenwerking met de grote bedrijven als Philips en KPN.