KNVB-voorzitter Staatsen moet crisis Zaanstad oplossen

ZAANSTAD, 28 JUNI. De voorzitter van het sectiebestuur betaald voetbal van de KNVB, A. Staatsen, gaat vanaf 21 augustus als crisismanager de verstoorde werkverhoudingen in de gemeente Zaanstad verbeteren. Dit is gisteren door het gemeentebestuur van Zaanstad bekendgemaakt.

De precieze inhoud van Staatsens opdracht wordt deze week in overleg met de gemeenteraad vastgesteld. Staatsen is vennoot van de management-consultancy bureau Boer & Croon Group en heeft eerder als crisismanager gewerkt bij onder meer het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Voordat Staatsen vier jaar geleden bij Boer & Croon Group kwam, was hij onder meer burgemeester van Groningen en directeur-generaal Openbaar Bestuur bij het ministerie van binnenlandse zaken.

Burgemeester J. Bruinsma-Kleijwegt van Zaanstad kreeg begin van dit jaar conflicten met de gemeenteraad, die haar ervan beschuldigde de verhouding in het ambtenarenkorps te hebben vertroebeld. In april werd burgemeester C. Roozemond van Alkmaar als extern adviseur aangesteld om de problemen op het stadhuis te onderzoeken. Roozemond kwam tot de conclusie dat niet alleen de burgemeester, maar ook sommige ambtenaren en wethouders schuldig waren aan de problemen. Volgens de gemeente Zaanstad is Staatsen de aangewezen persoon om het saneringsproces te leiden, omdat hij veel bestuurlijke ervaring heeft.