Kamer stelt voorwaarde registratie wanbetalers

DEN HAAG, 28 JUNI. Het op een zwarte lijst zetten van schuldenaren mag van de Registratiekamer alleen als de toegebrachte bedrijfsschade onevenredig veel groter is dan de schade die de schuldenaar oploopt door registratie, zo staat in achtergrondstudie van de kamer.

De Registratiekamer heeft de studie verricht naar aanleiding van vragen en klachten over wat in branche 'gangbare waarschuwingssystemen' heet, maar beter bekend staat als 'zwarte lijsten'. De elektronische gegevensuitwisseling heeft het gebruik van zulke lijsten verder gestimuleerd.

Wie bij de ene ondernemer (al dan niet ten onrechte) als wanbetaler op een zwarte lijst komt, kan het bij andere ondernemers wel vergeten. Het is niet denkbeeldig dat opneming in een dergelijk systeem iemand onnodig lang blijft achtervolgen, zegt de Registratiekamer.

De kamer erkent dat bedrijven en bedrijfstakken een gerechtvaardigd belang kunnen hebben bij het gebruik van waarschuwingssystemen. “Maar het blijft een gevoelig instrument en terughoudendheid en zorgvuldigheid bij gebruik zijn geboden”, aldus voorzitter mr. P. Hustinx.

Behalve dat vermelding in verhouding moet staan tot de schade aan zowel bedrijf als schuldenaar, moet het bedrijf proberen het doel - voorkomen van verdere schade - op een minder ingrijpende manier te bereiken. Verder moet de wanbetaler een laatste kans tot het voldoen van zijn schulden krijgen voordat tot registratie wordt overgegaan. (ANP)