Geen referendum over kabeltv en tippelprostitutie

AMSTERDAM, 28 JUNI. De Amsterdamse bevolking mag zich niet per referendum uitspreken over de verkoop van aandelen van Kabeltelevisie Amsterdam (KTA) en evenmin over de plaats van een gedoogzone voor tippelprostitutie.

Dit standpunt van het college van B en W is vanmorgen overgenomen door een meerderheid van de raadsfracties. Wat het college betreft, kan er wel een referendum worden gehouden over de verbreding van een straat die van de binnenstad naar stadsdeel Zeeburg loopt. Morgen besluit de voltallige gemeenteraad.

De verkoop van de kabel-aandelen, voor 700 miljoen gulden aan een consortium van Philips Cable en het Amerikaanse US West, heeft een spoedeisend belang, vindt een meerderheid van de raad. Een referendum zou de verkoop met negen maanden kunnen vertragen, reden voor het consortium (A2000 geheten) om zich niet langer aan de overeenkomst gebonden te achten.

Volgens het college van B en W zou Amsterdam, door een dergelijk uitstel ten behoeve van een referendum te vragen, zich schuldig maken aan verwijtbare nalatigheid. Daarop staat in het contract een boete van “enkele tientallen miljoenen guldens”, aldus een ambtenaar die de overeenkomst mede heeft opgesteld. In het contract is wel voorzien dat de gemeenteraad nog 'nee' kan zeggen. Maar gelet op het advies van de raadscommissie voor lokale media, twee weken geleden, is dat niet erg waarschijnlijk.

Niet bekend

Van de vertegenwoordigde partijen waren alleen GroenLinks en de Socialistische Partij (SP) het niet eens met het collegevoorstel. De SP was ook tegen het voorstel, geen referendum over de tippelzone te houden. GroenLinks was het wel met het college eens. Woordvoerder A. Schutte deelde de mening van het college dat de belangen een “sociaal kwetsbare groep” - de veelal aan harddrugs verslaafde tippelprostituées - niet mogen worden afgewogen tegen het recht van de burgers op een referendum. Tegen het besluit de tippelzone te vestigen aan de Theemsweg zijn meer dan duizend handtekeningen verzameld.