Fracties zoeken naar andere financiering Betuwe-tunnel

DEN HAAG, 28 JUNI. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een alternatieve financiering van de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal, om zo besparingen op natuurontwikkeling tegen te gaan. Zowel de coalitiepartners PvdA, VVD en D66 als oppositiepartij CDA zouden dat vanmiddag zeggen, tijdens het afrondende debat over de Betuwelijn.

Aanleiding is een gisteren door de provincie Gelderland aan de Tweede Kamer gestuurde brief. De provincie schrijft daarin dat zij het ingenieursbureau Witteveen en Bos heeft laten uitrekenen wat het opbrengt als wordt afgezien van twee spoorbogen die de Betuwelijn met de spoorlijn Arnhem-Nijmegen moeten verbinden, wat minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) inmiddels wel wil. Volgens het ingenieursbureau is dit 87 miljoen gulden, wat veel meer is dan de 25 miljoen die Jorritsma gisteren in een brief aan de Tweede Kamer opvoerde.

De minister liet de Tweede Kamer bij die gelegenheid weten een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal niet langer af te wijzen, al speet het haar, zo schreef ze, dat deze tunnel onder meer zou moeten worden bekostigd door af te zien van groenvoorzieningen in de spoorberm en diverse andere maatregelen ten behoeve van de natuur.

Voor de VVD was het afzien van groenvoorzieningen in de spoorberm aanleiding om tijdens het eerste debat over de Betuwelijn, vorige week maandag, op het laatste moment haar eerder aan het tunnelplan toegezegde steun weer in te trekken. Het CDA, daarin gesteund door GroenLinks, RPF en SP, wilde wel een tunnel, maar alleen als de financiering daarvan niet ten koste zou gaan van natuurvriendelijke maatregelen elders.

PvdA-woordvoerder Crone zei vanmorgen “helderheid” van de minister te willen over haar berekeningen, die gisteren bijgesteld bleken, en naar aanleiding van het rapport van Witteveen en Bos “waarschijnlijk weer moeten worden veranderd”. Blaauw (VVD) zei zeker te weten dat een opbrengst van 25 miljoen als gevolg van het niet doorgaan van de twee verbindingsbogen de uitkomst van “natte-vingerwerk” was: “Dat bedrag heb ik zelf een keer genoemd, want ik dacht: dat zal het wel ongeveer zijn. En vervolgens vind je dat dan in de stukken terug.”

Ook een vanmorgen bij de Tweede Kamer gearriveerde brief van de provincie Zuid-Holland is aanleiding om voor een alternatieve financiering te pleiten. Zuid-Holland schrijft het “onaanvaardbaar” te vinden dat een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal ten koste gaat van natuurontwikkeling in deze provincie.