Europol ook na 'Cannes' slechts doorgeefluik van politie-gegevens

DEN HAAG, 28 JUNI. De Europese politie-organisatie Europol blijft voorlopig een weinig efficiënt doorgeefluik van politie-informatie met een onduidelijke juridische status, een internationale organisatie in oprichting.

Het politieke compromis over Europol dat de Europese leiders gisteren in Cannes hebben bereikt, zal voorlopig geen directe gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk van Europol. Dat zegt Europol-coördinator Jürgen Storbeck. Al sinds vorig jaar werken 80 Europese opsporingsambtenaren onder Europol-vlag in Den Haag, zij het met beperkte bevoegdheden.

De regeringsleiders herhaalden weliswaar dat een verdrag voor Europol er snel moet komen, maar de vraag wie in laatse instantie toezicht moet houden op de activiteiten van de organisatie werd niet beantwoord. Nederland wil dat toezicht in laatste instantie leggen bij het Europese Hof van Justitie, maar Groot-Brittannië verzet zich heftig tegen die constructie en wil controle door nationale rechters. Het toezicht komt volgend jaar opnieuw aan de orde, tot die tijd kan van een volwaardig Europol geen sprake zijn.

De organisatie, die ooit zou moeten uitgroeien tot een Europese FBI, een slagvaardige tegenstander van de internationale misdaad in een Europa zonder grenzen, is daarom gedoemd om op zijn minst tot 1997 op de huidige voet door te gaan, aldus Storbeck. “Dat betekent dat Europol voorlopig geen centraal computerbestand met politiegegevens mag aanleggen en geen zelfstandige analyses van internationaal opererende misdaadorganisaties mag uitvoeren.” Die bevoegdheden krijgen de vertegenwoordigers van 35 Europese opsporingsinstanties die nu al in Den Haag zijn gedetacheerd pas als het Europol-verdrag door de nationale parlementen is geratificeerd. “En dat zal hoe dan ook één tot anderhalf jaar duren.”

Tot die tijd blijft het behelpen. Als, bijvoorbeeld, de douane in Rotterdam informatie nodig heeft over de activiteiten van een Chinese bende in de Europese Unie, dan kan ze zich richten tot haar vertegenwoordiger in Den Haag. Die zal dan zijn Europese collega's individueel vragen de nationale computerbestanden na te slaan op activiteiten van Chinese bendes. Straks moet al die informatie bij Europol centraal voorhanden zijn en, bij voorkeur, bewerkt door Europol-analisten.

Groot-Brittannië heeft nu al afgevaardigden in Den Haag en vooralsnog gaat Storbeck er in zijn planning vanuit dat Europol een organisatie van 15 landen zal blijven. Uiteindelijk moeten bij Europol in Den Haag 200 ambtenaren werk vinden.