Bolkestein beraadt zich op uitspraak over ex-communist

DEN HAAG, 28 JUNI. VVD-leider Bolkestein zal oud-communist en Volkskrant-columnist G. Schreuders zijn excuses aanbieden als blijkt dat Schreuders afstand heeft genomen van zijn communistische verleden. Bolkestein heeft de autobiografie van Schreuders over zijn communistentijd, getiteld 'De man die faalde', niet gelezen.

Bolkestein heeft dit gisteravond gezegd in het tv-programma Nova. De VVD-leider attaqueerde Schreuders deze week in een vraaggesprek met Nieuwe Revu. “Gijs Schreuders, ex-hoofdredacteur van De Waarheid, schrijft Volkskrant-columns alsof er niets is gebeurd”, aldus Bolkestein. Vandaag schrijft Schreuders in zijn column Bolkestein zijn boek te zullen sturen.

Gisteren bleek dat de VVD-fractie afstand nam van de vergelijking die Bolkestein maakte tussen de rekenschap die aan ex-NSBers is gevraagd en aan ex-CPN-ers. Hij stelde dat dit in het laatste geval te weinig is gebeurd. De VVD-fractie liet die constatering voor persoonlijke rekening van de VVD-leider. Na afloop zei Bolkestein over de fractie: “Zij respecteren het recht dat ook ik heb om uiting te geven aan de gevoelens die ook mij zeer hoog zitten.”

Gisteren schreef fractievoorzitter Rosenmöller (GroenLinks) een brief aan de VVD-fractie. Daarin vroeg hij of “het fatsoen kan worden opgebracht om te erkennen dat deze uitspraken niet kunnen”. Rosenmöller doelde daarbij vooral op de uitspraak van Bolkestein dat oud-CPNers “te gemakkelijk zijn weggekomen.” In zijn antwoord schrijft Bolkestein aan Rosenmöller dat hij niet de CPN-ers heeft willen kritiseren die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het oorlogsverzet, maar “westerse intellectuelen die het communisme in de voormalige Sowjet-Unie goedpraatten.”