Banken zitten er weer warmpjes bij

AMSTERDAM, 28 JUNI. Het bankwezen heeft de afgelopen week haar besparing op het contingent kunnen opvoeren van 2,1 naar 2,9 punten. Inmiddels is 74 procent van de contingentsperiode verstreken. De hogere besparing is te danken aan het feit dat banken hun beroep op de voorschotfaciliteit van DNB elke dag beneden het toelaatbare beroep van gemiddeld 4.275 miljoen gulden per dag konden houden. De weekstaat (per 26 juni) vermeldt onder de post 'voorschotten' overigens een hoger bedrag. Hierin zijn echter ook enkele andere, kleine posten ondergebracht. Het voor de contingentsregeling relevante bedrag bedroeg afgelopen maandag 4233 miljoen gulden.

De ruime geldmarktverhoudingen werden weerspiegeld door de daggeldrente, die in de verslagweek vrijwel voortdurend beneden het speciale beleningstarief (4,1 procent) lag. Mede hierdoor konden de kortste geldmarkttarieven zich onttrekken aan de opwaartse tendens in de tarieven voor langere looptijden. Terwijl 1 maands AIBOR (Amsterdam inter bank offered rate, het rentepercentage waartegen Nederlandse banken guldendeposito's aanbieden aan andere Nederlandse banken) met eenhonderste procentpunt opliep tot 4,21 procent gisteren, steeg het 1 jaars tarief met eentiende procentpunt tot 4,57 procent. De opwaartse druk onder de tarieven voor langere looptijden kwam voort uit tegenvallende inflatiecijfers in Duitsland. Deze sloegen de hoop op een spoedige verdere renteverlaging in Duitsland de bodem in (het Duitse repo-tarief bleef hedenochtend constant op 4,5 procent).

Overigens is slechts sprake van een eenmalig inflatiehobbeltje in een verder ongebroken neerwaartse trend.

De ruimte op de geldmarkt kwam voort uit Rijksbetalingen van ambtenarensalarissen, onderwijssubsidies en dergelijke, die in de verslagweek per saldo 3,8 miljard gulden bedroegen. Weliswaar werd 3,5 miljard gulden 'afgeroomd' door DNB in de vorm van een hogere kasreserve-verplichting en een lagere belening, doch per saldo resteerde een teruggang van het contingentsgebruik met ruim 0,2 miljard gulden. In de komende verslagweek staan de maandelijkse belastingafdrachten op het programma, met een omvang van mogelijk meer dan 10 miljard gulden. Ook vindt de storting plaats op de jongste uitgifte van Nederlandsche Bank Certificaten (NBC's), groot 1,5 miljard gulden. Tegenover deze geldmarktverkrappingen staan verruimingen in de vorm van Rijksbetalingen (circa 3 miljard gulden), rente- en aflossing op staatsleningen (1,7 miljard), op vervallende NBC's (1,1 miljard) en op DTC's - Dutch Treasury Certificates- (5 miljard).

De resterende geldmarktverkrapping heeft DNB gepareerd met een vermindering van de kasreserve-verplichting per 30 juni met ongeveer 4,5 miljard gulden.

Bron: Economisch Bureau ING Groep