Winst Gelderse Papier behoorlijk lager

ROTTERDAM, 27 JUNI. Gelderse Papiergroep rekent voor de eerste helft van dit jaar op een fors lagere winst uit gewone bedrijfsuitoefening, dan de 4,5 miljoen over dezelfde periode vorig jaar.

Oorzaak van de terugval in de winst bij Gelderse Papiergroep (fabrikant van specialiteiten papier voor onder meer grafische toepassingen en bankbiljetten) is de tegenvallende orderontvangst, sinds eind april. Hoewel de orderontvangst ieder jaar in de zomermaanden afneemt, zette de vertraging dit jaar vroeger en heviger in dan gebruikelijk. De papierfabrikant verwacht echter dat de negatieve ontwikkeling van de orderinstroom van tijdelijke aard is.

Directievoorzitter drs. H.W. Wouters verklaart de groter dan gebruikelijke afname van de orderontvangst - “in de zomer is er altijd minder drukwerk” - uit de strategie van de groothandel. Deze heeft naar zijn idee in verband met de stijgende grondstof- en papierprijzen in 1994 en vermoedelijk ook de eerste maanden van dit jaar een flinke voorraad opgebouwd, die ze nu geleidelijk afbouwt. Dat merkt Gelderse Papiergroep, die specialiteiten alleen op voorraad produceert, sterk in de orderontvangst. Wouters vindt het te vroeg om over de gevolgen voor de jaarwinst een uitspraak te doen.

Gelderse Papiergroep behaalde in 1994 een winst van 18 miljoen gulden, inclusief een buitengewone bate van 9,5 miljoen gulden uit de verkoop van Van Gelder Coatings. Op de Amsterdamse beurs kalfde het aandeel Gelderse Papiergroep vanmorgen met 6,10 gulden in waarde af op 90 gulden.