Stellingen

De veronderstelling dat men van de geschiedenis leert, wordt gelogenstraft door het feit dat de geschiedenis zich herhaalt.

R.H.G. van den Brom, Rijksuniversiteit Groningen

De kritische houding van linkse intellectuelen ten opzichte van massaal bekeken spelletjes en quizzen op de televisie, is moeilijk te rijmen met hun voorkeur voor democratie.

R.B. Kool, Vrije Universiteit Amsterdam

Het bestaan van invloedrijke ideele organisaties loopt gevaar wanneer het publiek de verenigbaarheid van idealisme en professionele bedrijfsvoering niet inziet.

B. Roossien, Rijksuniversiteit Groningen

Het vertrouwen van het publiek in het stads- en streekvervoer zal nooit optimaal worden indien er bussen blijven rijden met de bestemming Geen Dienst.

B.D. Huckriede, Rijksuniversiteit Leiden