Spoorlijn jaar later klaar; Jorritsma zegt extra tunnel toe voor Betuwelijn

DEN HAAG, 27 JUNI. Er komt een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal.

Met deze toezegging door minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) is de laatste angel weggehaald uit het debat over de Betuwelijn, dat morgen wordt afgerond. Aanleg van de tunnel betekent dat de Betuwelijn een jaar later gereedkomt dan voorzien.

Jorritsma schrijft de Tweede Kamer vandaag dat als een meerderheid in het parlement dat wil, een tunnel in plaats van een brug voor haar niet langer onbespreekbaar is. Vorige week maandag zei zij nog dat zo'n tunnel niet kon worden bekostigd binnen het totale budget voor de Betuwelijn. Volgens PvdA en D66, daarin gesteund door een aantal oppositiepartijen, kon dit wel. Ook was de minister erop tegen dat er geld voor de tunnel werd uitgetrokken dat eigenlijk bedoeld was voor natuurontwikkeling.

Inmiddels heeft Jorritsma, zo blijkt uit de brief, de berekeningen enigszins bijgesteld. Door het tracé van de tunnel iets naar het noorden te verschuiven, hoeven in het gehucht Boerenhoek niet meer dan twee woningen en een boerderij gesloopt te worden, wat een besparing van acht miljoen oplevert. Ook kan 25 miljoen worden uitgespaard door vooralsnog niet de twee spoorbogen aan te leggen die de Betuwelijn met de spoorlijn Arnhem-Nijmegen moeten verbinden. Daarnaast wordt afgezien van de aanleg van een stuk M-baan (100 miljoen), een betonnen bak om de geluidshinder te beperken, groenvoorzieningen in de spoorberm (50 miljoen) en diverse maatregelen ten behoeve van de natuur in het Rijnstrangengebied (50 miljoen).

Jorritsma benadrukt in haar brief dat een tunnel niet de voorkeur van het kabinet heeft, maar dat het zich bij de wens van de Tweede Kamer neer zal leggen. Het kabinet betreurt daarbij, aldus de minister, dat nu de groenstrook langs de hele Betuwelijn vervalt, evenals compenserende natuurontwikkeling. Daarbij moet ook nog worden bedacht, schrijft Jorritsma, dat aanleg van een tunnel betekent dat daarvoor een nieuw ontwerp moet worden gemaakt, dat conform de regels hiervoor bovendien moet worden onderworpen aan een milieu-effectrapportage. Dit betekent een vertraging van “minimaal één jaar” in de bouw van de Betuwelijn, waardoor de spoorlijn op zijn vroegst in 2005 in gebruik kan worden genomen.

De Gelderse gedeputeerde J. de Bondt reageerde vanmiddag opgetogen op de brief van Jorritsma. “Er is een zeer belangrijke hobbel voor Gelderland genomen.” Jorritsma stelt voor het resterende tekort van 17 miljoen gulden voor de tunnel door de provincie te laten betalen. “Een beetje kinderachtig”, zegt de Bondt, “om ons aan te spreken op een tekort van 17 miljoen op een project van 8,1 miljard”. Op zich heeft hij er geen moeite mee, maar volgens hem zijn er binnen het budget voldoende andere mogelijkheden om dat bedrag te vinden.

Vandaag heeft de provincie een brief aan de vaste kamercommissie gestuurd met nadere berekeningen over de besparing die ontstaat door het niet aanleggen van de spoorbogen bij Elst: 87 miljoen in plaats van de 25 die Jorritsma noemt. “Nu hebben we alleen nog een stukje bij Tiel over om op te lossen.”