Shell wil werknemers controleren op gebruik van alcohol en drugs

ROTTERDAM, 27 JUNI. Shell Nederland wil werknemers kunnen controleren op het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen. De directie heeft de Centrale Ondernemingsraad gevraagd in te stemmen met een uitbreiding van het huidige alcohol- en drugsbeleid. De vakbonden zijn fel tegen de plannen. Zij beschouwen de controles als een inbreuk op de privacy van het personeel.

Als de ondernemingsraad akkoord gaat, zullen vanaf volgend jaar alle werknemers van Shell in Nederland aan blaastesten kunnen worden onderworpen. Die werknemers moeten wel werkzaam zijn in risicovolle beroepen of risicovolle sectoren. Volgens Shell zal de controle alleen plaatsvinden wanneer er “een duidelijke aanleiding” is. De onderneming denkt daarbij aan situaties van ongelukken of bijna-ongelukken. Ook werknemers “die duidelijk laten zien zich niet te houden aan het beleid” kunnen in de toekomst getest worden.

Verplichte controle op alcohol en drugs is in Nederland een gevoelig onderwerp. In 1991 lanceerde het olie- en chemieconcern Esso lanceerde al een plan om werknemers verplicht te kunnen controleren, maar de onderneming moest dit voorstel onder zware druk intrekken. Esso controleert wel sinds vorig jaar of werknemers van onderaannemers onder invloed van alcohol zijn. Wanneer zij een aangeschoten indruk maken, mag de portier deze werknemers tegenhouden. Esso is volgens een woordvoerder niet van plan om het huidige alcohol- en drugsbeleid voor de eigen werknemers met controles uit te breiden. “Ons beleid blijft gericht op preventie en voorlichting”.

Shell Nederland baseert haar voorstel om verplichte controles uit te kunnen voeren onder andere op de brief die staatsescretaris Linschoten (sociale zaken) begin dit jaar naar de Tweede Kamer stuurde. Linschoten pleit hierin voor een 'alcohol-matigingsbeleid'. Dit beleid moet op ondernemingsniveau worden afgesproken, in overleg met de ondernemingsraad. Eerdere adviezen van de SER en de Stichting van de Arbeid wezen ook op het belang van een alcoholbeleid op de werkvloer. De vakbeweging heeft zich in deze discussies steeds hevig verzet tegen verplichte testen en alcoholverboden.