Sarakreek definitief Amerikaans bezit

Het beursgenoteerde vastgoedfonds Sarakreek wordt definitief eigendom van de Amerikaanse branchegenoot Tiger Real Estate Fund (TREF) - een vastgoed-groep gevormd door voormalige bankers van Morgan Stanley. In de gisteren gehouden buitengewone aandeelhoudersvergadering konden de aandeelhouders van het noodlijdende fonds niet veel anders dan akkoord gaan met de voorgestelde reddingsoperatie en aftempeling. Sarakreek, dat belegt in kantoren en winkelcentra in de VS, leed vorig jaar een verlies van ruim 50 miljoen dollar (ongeveer 80 miljoen gulden).

De Amerikanen krijgen een aandelenbelang van 49,9 procent in Sarakreek - formeel een minderheid, maar praktisch gezien de meerderheid - plus de prioriteitsaandelen, stukken die het recht geven leden van de raad van commissarissen en raad van bestuur voor te dragen. TREF verstrekt aan Sarakreek een kapitaalinjectie van 44,5 miljoen dollar, waarvan 22 miljoen dollar als achtergestelde lening. Het reddingsplan gaat vergezeld van afstempeling van de nominale waarde van de aandelen Sarakreek van 25 gulden naar 0,05 gulden. TREF verwerft zijn aandelenbelang in Sarakreek tegen een prijs van 4 dollar per aandeel.

Sarakreek staat er financieel uiterst zwak voor. Als gevolg van sterk terugvallende huurinkomsten en hoge huurverwervings- en renovatiekosten ontstond de afgelopen jaren een ernstig tekort aan werkkapitaal. De voorlopige cijfers voor 1994 - nog niet goedgekeurd door de accountant - laten een resultaat van 3,8 miljoen dollar zien tegen 6,2 miljoen dollar in 1993. Er staat Sarakreek evenwel nog ongeveer 60 miljoen dollar aan herwaardering te wachten. Uiterlijk eind september zullen aandeelhouders opnieuw bijeenkomen. Zij vernemen dan details van de emissie en krijgen de definitieve jaarcijfers 1994 voor ogen.

Aandeelhouders hebben de afgelopen jaren nauwelijks vreugde beleefd aan hun bezit. Zij hebben hun bezit voortdurend aan waarde zien inboeten. Na een topkoers van ruim 40 dollar in 1986 verloor het aandeel telkenjare steeds verder terrein. Op de Amsterdamse beurs sloot het aandeel Sarakreek gisteren op een koers van 4,20 dollar.