R. van Boxtel

De 41-jarige R. van Boxtel is vandaag door de Tweede-Kamerfractie van D66 gekozen als nieuwe vice-fractievoorzitter. Van Boxtel wordt daarmee de opvolger van L. Groenman die na het zomerreces de Tweede Kamer verlaat.

Van Boxtel, die vorig jaar augustus - pas na de kabinetsformatie - in de D66-fractie kwam, geldt sindsdien als de belangrijkste woordvoerder van D66 op het gebied van de volksgezondheid.

Voor hij in de Kamer kwam, was Van Boxtel onder andere sportjournalist bij De Volkskrant, beleidsmedewerker bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, vice-voorzitter van de Landelijke Stichting Projecten Opvang Asielzoekers en organisatieadviseur. Hij was tevens een aantal jaren hoofdbestuurslid van D66.