Politie moet vragen om toestemming voor bijbaan

DEN HAAG, 27 JUNI. Politiemensen moeten in de toekomst aan korpsleiding vragen of zij een betaalde bijbaan mogen nemen. Op die manier moet worden voorkomen dat politiemensen banen aannemen waarbij een belangenverstrengeling kan ontstaan.

Dat zei minister Dijkstal (binnenlandse zaken) gisteren in een debat met de Tweede Kamer over de integriteit van het openbaar bestuur. Zo moet worden uitgesloten dat een politieman een betaalde bijbaan heeft bij een particuliere beveiligingsdienst. Dijkstal wil niet zover gaan dat elke nevenactiviteit van politiepersoneel, betaald of onbetaald, op voorhand wordt verboden. Wel moet altijd toestemming worden gevraagd van de korpsleiding.

Op dit moment ligt een wijziging van de Ambtenarenwet bij de Raad van State, waarin het ambtenaren wordt verplicht bijbanen te melden en te laten registreren. Die gaat ook gelden voor de politie. Het voorstel wordt later dit jaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

Niet bekend

Volgens CDA'er Gabor lijkt het erop dat meer dan de helft van alle corruptiegevallen bij de overheid zich bij de politie voordoet. Sorgdrager stelde dat de Nederlandse overheidsdiensten in het algemeen kwetsbaar zijn door hun open karakter. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) waarschuwt de laatste jaren in toenemende mate voor het gevaar van corruptie, dat in alle geledingen van het openbaar bestuur reëel aanwezig is. Cijfers over pogingen tot omkoping of corruptie kan de BVD niet geven.