Opvolger Muskens bij college in Rome; Vaticaan benoemt rector

UTRECHT, 27 JUNI. Het Vaticaan heeft op voordracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie pastor R. Smit benoemd tot rector van het Pauselijk Nederlands College in Rome. Dit heeft het secretariaat van de rooms-katholieke kerk in Nederland gisteren bekendgemaakt.

Het college fungeert als vestiging van de Nederlandse kerk in Rome en biedt onderdak aan studerenden uit Nederland en andere landen zoals Ghana, Nigeria, Indonesië en India. Smit (52) volgt mgr. M. Muskens op die vorig jaar werd benoemd tot bisschop van Breda. In februari had het Vaticaan via de pauselijke nuntius in Nederland de bisschoppen gevraagd om nieuwe kandidaten. De bisschoppen vroegen hierop om opheldering, in de veronderstelling dat het wellicht ging om een procedurele kwestie. De voordracht van de bisschoppen bevatte omwille van een snelle benoeming alleen de naam van Smit. Normaliter bevat een voordracht drie namen. Aartsbisschop kardinaal A. Simonis verklaart blij te zijn dat na overleg met de congregatie voor de katholieke opvoeding in het Vaticaan de voordracht van Smit alsnog is aanvaard.

Smit wordt behalve rector ook procurator, zaakwaarnemer, van de Nederlandse bisschoppen in Rome en hij draagt de verantwoordelijkheid voor de Kerk der Friezen aldaar, het pastoraal centrum voor Nederlandse katholieken in Rome. Ook wordt hij honorair ambassaderaad voor kerkelijke aangelegenheden, als onbezoldigd adviseur van de Nederlandse ambassadeur in het Vaticaan. Smit gaat vermoedelijk in oktober aan het werk.

R. Smit volgde de priesteropleiding in het bisdom Breda en studeerde theologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Hij was achtereenvolgens tweede secretaris van het bisdom Breda, jeugd- en jongerenpastor in Breda en studentenpastor aan de Katholieke Universiteit in Tilburg. Vanaf 1984 is hij pastor in de Bredase wijk Princenhage. Sinds 1988 is hij lid van het kathedrale kapittel, het hoogste adviesorgaan van de bisschop.