Ooggetuige meldt: toch wangedrag van VN-militairen

ROTTERDAM, 27 JUNI. Nederlandse militairen hebben zich in Bosnië wel degelijk misdragen. Dat zei de voormalig VN-militair M. Schouten gisteravond in het NCRV-programma Hier en Nu. Het zou mogelijk niet om militairen van de luchtmobiele brigade in Srebrenica gaan, maar om dienstplichtigen van het logistiek transportbataljon in Busovaca en Santici.

Schouten diende als dienstplichtige een half jaar bij de bevoorradingstroepen in Split. Hij zegt gezien te hebben dat Nederlande blauwhelmen onderweg aanmaakblokjes uitdeelden aan kinderen. “Op bon-bon alley, waar kinderen aan VN-konvooien om snoep vragen, delen Nederlandse soldaten de barbecueblokjes uit. De kinderen steken ze in hun mond en eten ze op. Als ik er iets van zei was de reactie: dat is toch lachen joh.” Een gevechtsrantsoen, dat tot de uitrusting van elke militair behoort, bevat aanmaakblokjes. Die zijn niet giftig, zo blijkt uit een onderzoek dat Defensie voor alle zekerheid heeft laten uitvoeren. Consumptie van de blokjes leidt hoogstens tot misselijkheid en diarree.

Schouten zegt uit angst voor represailles te hebben gezwegen tot hij eind vorige week afzwaaide. Volgens Schouten zouden Nederlandse chauffeurs zich ook aan roekeloos rijgedragen schuldig maken - van de VN-militairen zouden zij de meeste ongelukken veroorzaken - en veel drugs gebruiken. Over hun wilde rijgedrag maken chauffeurs van het logistieke transportbataljon overigens onderling ook grapjes. Het ministerie van defensie, dat sceptisch reageert op Schoutens aantijgingen, heeft de ex-militair aangeraden aangifte te doen bij de marechaussee.

Een andere militair, korporaal C. van Kammen, zegt bij de VN-basis Simin Han te hebben gezien dat militairen van de luchtmobiele brigade spelende kinderen bij de poort mishandelden. Van Kammen is overgeplaatst naar het logistiek transportbataljon in Busovaca omdat hij in onmin leefde met zijn collega's in Simin Han. De leiding in Busovaca heeft tot dusver weinig aandacht besteed aan zijn aantijgingen. Een militair uit Simi Han stelt dat Van Kammen zijn eenheid “probeert zwart te maken omdat we hem niet meer pruimen”. De korporaal zou zich bij de dood van soldaat J. Broere, die in maart omkwam bij een mortieraanval, ten onrechte hebben opgeworpen als diens naaste kameraad. Hij mocht met het lichaam van Broere meereizen naar Nederland voor de begrafenis, maar collega's verwijten hem op die manier gratis extra verlofdagen te hebben willen opnemen.

In mei deden geruchten de ronde dat militairen van de luchtmobiele brigade in Srebrenica zich zouden hebben misdragen. Gisteren maakte Voorhoeve in Schaarsbergen bekend dat het justitieel onderzoek, waarin 43 mogelijke getuigen waren gehoord, niets heeft opgeleverd. Wel waren er prostituées in het Nederlandse kamp geweest, aldus het onderzoek, maar zij hadden de veiligheid nooit in gevaar gebracht.

Nederlandse VN-eenheden in Bosnië mogen zich niet met de plaatselijke bevolking inlaten en moeten ook in hun vrije tijd binnen het legerkamp blijven. Verleidingspogingen van schildwachten zijn niet ongewoon. Zo hadden zich bij het hoofdkwartier van het transportbataljon in Busovaca onlangs twee inwoonsters aan de poort gemeld met de mededeling dat iedereen welkom was in een tegenover de basis gelegen huis. “Voor twee pakjes Malboro Light mocht alles”, aldus een militair.