Nuis: kijkgeld kan hoger om regionale televisie te betalen

DEN HAAG, 27 JUNI. De omroepbijdrage mag omhoog om regionale publieke televisie te bekostigen.

Volgens staatssecretaris Nuis (media) moet de regionale televisie de concurrentie aan met regionale commerciële tv, die nog dit jaar wordt toegestaan. Dat blijkt uit een notitie over liberalisering van de media die hij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Provincies mogen nu maximaal tien gulden op de omroepbijdrage leggen (provinciale opcenten) om lokale en regionale omroep te kunnen betalen. In de praktijk gaat het grotendeels om regionale radiostations. Het kabinet, dat vrijdag akkoord ging met de notitie van Nuis, is bereid dat maximum los te laten als de provincie beschikt over een provinciaal omroepplan. Zo'n plan moet worden opgesteld door het provinciebestuur, in nauw overleg met gemeentebesturen en de regionale en lokale omroepen. Op deze manier kan er volgens Nuis een 'adequate' financiering totstandkomen van “de beoogde publieke omroepvoorziening voor stad en streek”. Hij wil eventueel met landelijke omroepmiddelen bijspringen om publieke lokale en regionale omroep in dunbevolkte provincies overeind te houden.

Het huidige verbod op commerciële regionale- en lokale omroep komt te vervallen. Commerciële omroepinstellingen hoeven niet langer een landelijke dekking van zestig procent van alle kabelaansluitingen te bereiken. Het Commissariaat voor de Media hoeft niet langer toestemming te geven voor commerciële omroep. Het Commissariaat hoeft gegadigden voortaan alleen maar te registreren. Inschrijving is in enkele gevallen niet toegestaan, bijvoorbeeld wanneer de commerciële omroepinstelling een aandeel van een vierde of meer van de dagbladmarkt in handen heeft.

De meeste maatregelen kunnen volgens Nuis volgend jaar worden ingevoerd, vanwege de vervaldatum van nu geldende wettelijke regeling. Dat geldt bijvoorbeeld voor schrappen van het verbod op commerciële regionale en lokale omroep. Andere wetswijzigingen die de liberalisering met zich mee zal brengen worden naar verwachting per 1 januari 1997 ingevoerd.