Meer financiële ruimte voor arbeidsbureaus

DEN HAAG, 27 JUNI. De arbeidsvoorziening krijgt de komende jaren meer financiële ruimte. Het kabinet heeft besloten een deel van de bezuinigingen op de arbeidsbureaus door te schuiven naar latere jaren. Bovendien komt er 150 miljoen gulden vrij doordat de subsidie van de arbeidsvoorziening voor het Leerlingwezen wordt omgezet in een belastingaftrek voor ondernemers.

Dat blijkt uit een brief van minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer. Melkert verwacht als tegenprestatie dat het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) dit jaar twintig miljoen extra zal uittrekken voor basiseducatie.

De arbeidsvoorziening heeft een jaarlijks budget van 1,6 miljard gulden. Volgens het regeerakkoord moeten de arbeidsbureaus dit jaar honderd miljoen gulden inleveren en van 1996 tot 1998 jaarlijks vijfhonderd miljoen. De Tweede Kamer drong er onlangs bij de minister op aan de bezuinigingen op de arbeidsvoorziening op de arbeidsbureaus te verzachten. De minister heeft nu besloten een deel van de kortingen door te schuiven. De arbeidsvoorziening krijgt dit jaar 120 miljoen gulden extra. Daar staat tegenover dat de bezuiniging in 1997 en 1998 wordt verhoogd van 500 tot 560 miljoen gulden.

Het geld dat de arbeidsbureaus niet meer aan subsidie voor het Leerlingwezen hoeven te verstrekken moet het CBA volgens Melkert deels inzetten voor scholing en bemiddeling van werklozen die moeilijk aan de slag kunnen komen.

Een ander deel van het bedrag is bestemd voor de arbeidsvoorziening in de vier grote steden. Melkert wil de gemeenten verder geld geven waarmee ze de arbeidsbureaus kunnen betalen voor de bemiddeling van werklozen. Ook verhoogt de minister een bedrag van 195 miljoen gulden dat hij de arbeidsbureaus had toegezegd voor de jaren 1995 tot 1998, tot 215 miljoen gulden.

Melkert zei gisteren in de Kamer dat hij in 1997 hoopt te komen tot een bundeling van de regelingen die bedoeld zijn om langdurig werklozen aan de slag te helpen. Met de Wet inschakeling werkzoekenden worden de banenpools, de Jeugdwerkgarantiewet, de banen die met uitkeringsgeld worden geschapen en de loonkostensubsidies samengebracht. De geldstromen hiervoor, nu nog gescheiden, worden ondergebracht in een gemeentelijk Werkfonds. De sociale werkvoorziening, voor mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap, blijft buiten het werkfonds. Melkert wil de scheiding tussen mensen met een handicap en langdurig werklozen, die thans in sommige regio's binnen de sociale werkvoorziening kunnen werken, terugbrengen.

De minister is op de wat kortere termijn van plan de regels voor banenpoolers te versoepelen. Zo wil hij het onder meer mogelijk maken dat iemand parttime in een banenpool werkt en parttime elders. Verder wordt het mogelijk een opleiding te gaan volgen binnen de banenpool.