Marilyn Monroe

Naar aanleiding van het schamper getoonzette artikeltje van 19 juni over Monroe op een postzegel genaamd 'Zalig verklaard door de Amerikaanse post' wil ik het volgende kwijt. Marilyn Monroe onderhield geen 'relaties' met de Kennedy's. Dat ze staatsgevaarlijk werd geacht is ook gebazel. Dat autoriteiten om die reden ervan zouden hebben afgezien om haar beeltenis nog tijdens haar leven op een postzegel te zetten is dat niet minder. De voorstelling van Monroe als een soort mondiale hoer - 'zou de huidige president aan zijn legendarische voorganger denken als hij haar gebruikt - om niet te zeggen: als hij de gom bevochtigt?' - doet zeker geen recht aan haar leven, werk en nagedachtenis. Ten slotte, de Amerikaanse posterijen hebben haar niet 'zalig verklaard uit overwegingen van valutaire aard', ze hebben Monroe willen herdenken als een filmster die enige tijd een grote naam in de filmindustrie was en ook na haar veel te vroege dood tot de verbeelding bleef spreken.

    • P. Hofland