M. Engwirda

Het kabinet zal M. Engwirda (D66) kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de Europese Rekenkamer. De Europese Rekenkamer controleert alle uitgaven van de Europese Unie en is gevestigd te Luxemburg. Engwirda is op dit moment lid van de Algemene Rekenkamer. Hij zal A. Middelhoek opvolgen wiens lidmaatschap van de Europese Rekenkamer op 20 december afloopt. Middelhoek werd benoemd in 1990 en is de huidige president van de Europese Rekenkamer. Het besluit tot de benoeming wordt formeel genomen door de Raad van Ministers, na advies van het Europees Parlement. De Europese Rekenkamer telt 15 leden, één uit alle lidstaten van de EU. De leden kiezen zelf uit hun midden de president. Behalve Nederland zullen ook Griekenland, Frankrijk, Luxemburg, Groot-Brittannië en Duitsland hun leden vervangen.