Kabinet trekt 2,2 miljard uit voor steun grote gemeenten

DEN HAAG, 27 JUNI. De negentien grote gemeenten die onder het grote-stedenbeleid van staatssecretaris Kohnstamm (binnenlandse zaken) vallen krijgen de komende jaren 2,2 miljard gulden voor nieuwe banen, projecten voor verhoging van de veiligheid en versterking van de lokale economie.

Gisteren maakte Kohnstamm vlak voor een debat met de Tweede Kamer bekend dat het kabinet voor de steden 200 miljoen gulden vrijmaakt voor veiligheid, 225 miljoen voor de stadseconomie en 180 miljoen gulden voor de arbeidsvoorzieningen. Eerder was al 1,6 miljard gulden uitgetrokken voor de 40.000 zogeheten Melkert-banen. Verder is in het kader van het grote-stedenbeleid voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 165 miljoen gulden vrijgemaakt voor de arbeidsbureaus en ruim honderd miljoen voor het jeugdwerkgarantieplan (JWG) en de banenpools.

Van de 1,6 miljard voor de Melkert-banen gaat zeventig procent naar de vier grootste steden. De verdeling van de overige bedragen is nog onbekend. De vier grote steden lieten gisteren in een reactie weten tevreden te zijn over de extra middelen.

Volgende maand tekenen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht een convenant met het rijk, waarin afspraken zijn vastgelegd over de uitvoering van een groot aantal projecten die de veiligheid en leefbaarheid in de steden de komende jaren moeten vergroten. Daarbij gaat het onder meer om inburgeringscontracten voor buitenlanders, projecten om onderwijsachterstanden weg te werken en de aanpak van de jeugdcriminaliteit.

De Tweede Kamer liet Kohnstamm gisteren weten dat het “hoog tijd” is aan de slag te gaan met het grote-stedenbeleid. De meerderheid vindt dat de staatssecretaris een respectabel bedrag op tafel heeft gekregen voor het beleid.

Pag. 3: Steden 'horendol van regels'

Staatssecretaris Kohnstamm zei dat zijn plannen een vertraging hebben opgelopen van ongeveer twee maanden, maar dat is volgens hem “absoluut geen dramatische achterstand”. Hij noemde het proces van vernieuwing van het beleid in de grote steden “moeizaam”. De komende jaren zal worden getracht het aantal regels op lokaal en landelijk niveau te verminderen, waardoor de steden flexibeler zijn in het creëren van meer werk. Als in 1997 het aantal regels voor het scheppen van extra banen is teruggebracht, is er volgens hem “een gigantische inhaalslag” gemaakt. “Lokale besturen worden horendol van het aantal regels”, aldus Kohnstamm.

In 1996 moeten, aldus Kamer en kabinet, de eerste resultaten zichtbaar zijn van het grote-stedenbeleid. In het convenant dat binnenkort wordt getekend, heeft Kohnstamm zoveel mogelijk geprobeerd de steden te binden aan resultaten. In het verleden kregen de steden, zo zei de staatssecretaris, voornamelijk geld en bevoegdheden om sociale problemen op te lossen, zonder dat van tevoren was afgesproken waartoe dat zou leiden. Die cultuur wil hij met het grote-stedenbeleid doorbreken.