Hogescholen willen ook kortere studies

DRIEBERGEN, 27 JUNI. Naast de gewone hoger beroepsopleiding van vier jaar moet er een kort-HBO komen van twee jaar voor studenten die het HBO te moeilijk vinden of snel de arbeidsmarkt op willen. Goede studenten, die snel studeren, moeten de mogelijkheid krijgen om bovenop hun gewone HBO-diploma aan de hogeschool nog een 'masters'-titel te halen, vergelijkbaar met de doctorandustitel.

Dit wil de HBO-Raad, de organisatie van hogescholen. De voorstellen zijn onderdeel van de nota 'Het HBO sterk in ontwikkeling' die A. van der Hek, voorzitter van de HBO-Raad, vanochtend heeft aangeboden aan staatssecretaris Nuis (hoger onderwijs). Met de nota wil de HBO-Raad Nuis enkele suggesties doen om te komen tot een verkorte gemiddelde studieduur, waartoe is afgesproken in het regeerakkoord. Nuis moet in september een plan voor het hoger onderwijs presenteren.

De HBO-Raad wijst systematische bekorting van de opleidingen of andere ingrijpende veranderingen van het huidige stelsel af. De kortere en langere HBO-varianten wil de Raad alleen invoeren als daarvoor voldoende belangstelling voor bestaat bij de werkgevers.

Om deelname aan kortere HBO-studies en snel afstuderen te stimuleren wil de Raad dat studenten die korter dan vier jaar over hun studie doen hun ongebruikte rechten op studiefinanciering kunnen bewaren om later, bijvoorbeeld naast hun baan, nog gedeeltelijk een opleiding te kunnen financieren. De HBO-Raad wil zo ook de deeltijdstudie en de combinatie leren-werken stimuleren. Nu vervallen alle overbleven rechten op studiefinanciering als de student zijn diploma heeft behaald. Het ministerie van onderwijs heeft het 'bewaren' van die rechten altijd afgewezen omdat het financieel overzicht op de lange termijn vertroebeld zou worden als jaren later plotseling nog allerlei rechten zouden worden verzilverd.

De HBO-Raad wil ook dat het systeem van overheidsfinanciering voor de hogescholen veel sterker wordt gericht op het rendement van het onderwijs. Het huidige systeem prikkelt vooral tot een langere verblijfsduur van studenten aan de hogeschool. De HBO-Raad wil een systeem waarbij de hogeschool wordt betaald op basis van het aantal studiepunten dat een student haalt.

De HBO-Raad herhaalt haar eerdere pleidooi voor samenvoeging van de nu 300 HBO-opleidingen tot zo'n 50 brede studies. Binnen zo'n brede opleiding volgen de studenten dan zo'n 50 à 70 procent dezelfde studie en kunnen zich in het laatste jaar verder specialiseren. In een onlangs uitgebracht advies aan Nuis pleitte de Onderwijsraad sterk voor dit systeem. Als de hogeschool de student na het eerste jaar een positief studieadvies geeft, krijgt de student de garantie dat hij bij normale inspanning de studie met goed gevolg kan voltooien.