Geen geld voor gammele basiliek Hulst

HULST, 27 JUNI. De basiliek van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen is er slecht aan toe. Tegen de gevels van de kerk, die in oude geschriften uit 1200 al wordt genoemd, zijn groene netten gespannen om te voorkomen dat brokken steen op voorbijgangers vallen. Ook het orgel heeft een houten afdak gekregen tegen vallend gesteente.

Voor A. Kessen, burgemeester van Hulst, was het een grpte tegenvaller toen de Rijksdienst voor de monumentenzorg eind mei meldde dat de gemeente een subsidie voor restauratie van de basiliek voorlopig kon vergeten. “Een enorme domper”, zegt Kessen. “De basiliek hóórt bij Hulst. Er moet iets gebeuren.”

De basiliek is al jaren een zorgenkindje. In 1988 stelde het gemeentebestuur een bedrag van 137.000 gulden beschikbaar om de bok-tor uit te roeien. Het beestje had zich in de oude balken genesteld en at langzaam maar zeker de kerk op. “Vervolgens bleek uit een rapport dat de algehele conditie van de kerk miserabel was”, zegt Kessen, “Het gemeentebestuur heeft toen besloten groot uit te pakken.”

Hulst besloot 250.000 gulden per jaar te sparen voor de restauratie. Daarbij werd het jaarlijkse budget van monumentenzorg, 130.000 gulden, in zijn geheel voor de restauratie van de basiliek opzij gezet. “We deden dat omdat Monumentenzorg steeds tegen ons zei: Zorg dat je de restauratieplannen rond hebt als wij met subsidie komen.” De restauratie kost in totaal 12 miljoen gulden. Het rijk zou 9 miljoen bijdragen, de provincie Zeeland en de gemeente Hulst elk 1 miljoen, en de bevolking zou voor het laatste miljoen tekenen. Kessen: “Vorig jaar oktober is het comité Redt de Basiliek met inzamelen begonnen. Er is nu al vier ton binnen.”

De Rijksdienst heeft echter besloten de subsidiepot voor 'knelgevallen' dit jaar in zijn geheel te bestemmen voor restauratie van het Haags gemeentemuseum, een jong monument. “Randstedelijke arrogantie” noemt Kessen dat. “De randgebieden van Nederland worden vergeten.”

Woordvoerder K. G. Rouwenhorst van de Rijksdienst voor de monumentenzorg zit met de kwestie in zijn maag. Hij erkent dat er toezeggingen zijn gedaan aan Hulst. “We dachten dat er extra geld zou komen voor de monumenten. Er lag een claim van 130, 140 miljoen per jaar. Maar die aanvraag is niet gehonoreerd.” Enkele weken geleden werd in het kabinet de afspraak gemaakt dat áls er financiële meevallers zouden zijn, de monumentenzorg daar als eerste van mocht profiteren. “Maar even daarna had minister Ritzen alweer een tegenvaller op zijn begroting van 500 miljoen”, zegt Rouwenhorst. Bovendien is Hulst niet de enige gemeente die op geld wacht. “Het is regeringsbeleid om voorrang te geven aan monumenten in stedelijke knooppunten. Dat betekent dat veel kleinere plaatsen hun restauratieplannen moeilijk rond kunnen krijgen.”

    • Annet van Eenennaam