Den Haag wil permanent tribunaal VN

DEN HAAG, 27 JUNI. Den Haag zou de logische vestigingsplaats zijn voor een permanent tribunaal van de Verenigde Naties voor de berechting van oorlogsmisdaden. Dat zei minister Sorgdrager (justitie) vanochtend na de openingszitting van het Internationale tribunaal voor Rwanda in Den Haag.

Het Rwanda-tribunaal moet de verantwoordelijken berechten voor de volkerenmoord die vorig jaar in dat land plaatshad. Sorgdrager zei dat Nederland de instelling van een permanent internationaal tribunaal, waarover inmiddels wordt gesproken bij de VN, zeer zou toejuichen. De minister zei het “logisch” te vinden dat het tribunaal in Den Haag wordt gevestigd.

Het tijdelijke Rwanda-tribunaal krijgt als standplaats de Tanzaniaanse stad Arusha. De opening gebeurde vanochtend in Den Haag, omdat de opsporing van strafbare feiten wordt verricht door de openbare aanklager van het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië dat ook in de hofstad is gevestigd. Beide tribunalen delen bovendien het Hof van beroep. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) zegde vorig maand in de Rwandese hoofdstad Kigali toe dat Nederland het tribunaal zal steunen met 21 Nederlandse juridische experts en een bedrag van drie miljoen gulden als bijdrage aan de operationele kosten.