Conflict VS-Japan naar een climax

GENÈVE, 27 JUNI. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Japan zijn gisteren nog niet nader tot elkaar gekomen in het conflict over de Japanse import van auto's en auto-onderdelen. In Washington werd bekend dat president Clinton woensdag een verklaring in het Witte Huis zal afleggen, waarin hij duidelijk zal maken of een bevredigend akkoord is bereikt. De besprekingen in Genève worden vandaag voortgezet in een poging een overeenkomst te bereiken voor woensdagochtend. Dan loopt het Amerikaanse ultimatum af en kondigt Washington handelssancties af, waarbij een importtarief van 100 procent op luxe Japanse auto's zal worden geheven.

“Er is nog een afstand tussen ons die moet worden overbrugd, maar we zullen een maximale inspanning doen om in staat te zijn een oplossing van de problemen te bereiken,” aldus de Japanse handelsminister Ryutaro Hashimoto gisteravond na besprekingen van meer dan drie uur met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Mickey Kantor. De beide onderhandelaars verschenen gezamenlijke voor de pers. Kantor zei dat over alle kwesties was gesproken die beide partijen nog verdeeld houden en voegde eraan toe: “Meer werk moet worden gedaan.” Hij gaf zijn Japanse collega een bamboe kendo-zwaard cadeau, omdat kendo “voor moed, eerlijkheid, integriteit en geduld staat en u vertegenwoordigt dit alles.”

Volgens onderhandelaars is het grootste struikelblok de kwestie van de verkoop van Amerikaanse auto-onderdelen. Washington wil meetbare vooruitgang, maar Japan zegt dat het particuliere ondernemingen niet kan dwingen streefgetallen vast te stellen omdat dit neerkomt op 'gereguleerde handel'. Volgens hoge Amerikaanse functionarissen zou vandaag op lager onderhandelingsniveau worden geprobeerd sommige ideeën die zijn besproken in concept-teksten vast te leggen.

Enige hoop op een doorbraak werd in Genève ontleend aan berichten dat Japanse autoproducenten van plan zijn de auto-produktie in de Verenigde Staten op te voeren en daar meer Amerikaanse onderdelen te gebruiken, waardoor banen worden gecreëerd. (Reuter, AP)