Compromis na vijf jaar onderhandelen; Abortus in Duitsland gelegaliseerd

BONN, 27 JUNI. Abortus wordt in Duitsland toegestaan in de eerste twaalf weken van de zwangerschap. Op voorwaarde althans dat de zwangere vrouw voldoet aan de eis dat zij zich over het voor en tegen van zo'n ingreep laat voorlichten door deskundigen-bureaus. Die bureaus, wier advies niet bindend is, zullen op hun onafhankelijkheid en kwaliteit door de overheid worden gecontroleerd.

Dit is de kern van een nieuw compromisvoorstel dat fractiespecialisten van de CDU/CSU, SPD en FDP in de Bondsdag gisteren zijn overeengekomen. Het voorstel lijkt daarmee verzekerd van een grote meerderheid. Het wordt donderdag in de commissies van justitie en van volksgezondheid behandeld. Vrijdag, de laatste dag voor het zomerreces van de Bondsdag, komt het in stemming. Dan zou dus een einde kunnen komen aan al bijna vijf jaar durende, taaie strijd om één nieuwe abortuswetgeving voor het verenigde Duitsland. In de vroegere DDR stond op abortus geen straf en werd een beslissing daarover geheel aan de vrouw overgelaten, in de oude Bondsrepubliek was abortus strafbaar als er geen zwaarwegende medische en/of sociaal-psychologische indicaties voor zwangerschapsonderbreking waren.

In het nieuwe wetsvoorstel blijven zulke indicaties een belangrijke rol spelen in zoverre dat de vrouw in dergelijke gevallen geen extra advies behoeft in te winnen en de ziekenfondsen de kosten van de ingreep moeten vergoeden. In alle andere gevallen is zo'n advies verplicht, de kosten van de ingreep worden dan alleen vergoed aan vrouwen met lagere inkomens (daarvoor krijgen verzekeraars een verhaalrecht op de deelstaten). De artsen die een abortus verrichten mogen geen deel uit maken van adviesbureaus, die op hun beurt geen enkele band met abortus-klinieken of andere materiële belanghebbenden mogen hebben. Vooral de CDU/CSU is tevreden over een wettelijke bepaling die zegt dat het advies “het belang van het ongeboren leven moet dienen”. SPD en de FDP zijn blij dat in de nieuwe wet de volle vrijheid van de vrouw om zelf te beslissen vast staat.

    • J.M. Bik