Winst-opties voor personeel van Philips in Stadskanaal

STADSKANAAL, 26 JUNI. Ze zien er uit als de Philips-aandelen uit de jaren zestig en ze moeten de betrokkenheid van de medewerkers vergroten. De 932 werknemers van Philips in Stadskanaal hebben onlangs allemaal veertig 'verbeteropties' gekregen ter waarde van één gulden per stuk. Als het geplande resultaat van de vestiging over 1995 vijftig procent hoger uitvalt dan krijgen ze voor de veertig 'opties' 800 gulden. Is het resultaat zoals verwacht dan ontvangen de werknemers 400 gulden.

Het idee van de verbeteropties komt uit de koker van personeelschef J. Nizet. Hij ontleende het aan beloningsvormen zoals die in Amerika gebruikelijk zijn. “Daar worden ook opties uitgedeeld maar zijn meer gericht op de individuele prestatie. Wij wilden de betrokkenheid van iedereen vergroten”, aldus Nizet. Het 40-jarig bestaan van de lampenfabriek in Stadskanaal was de aanleiding om de opties aan het personeel te geven. Volgens Nizet gaat het daarnaast om een proef. “Als het goed bevalt, gaan we er mee door.”

De ondernemingsraad en de vakbonden waren volgens hem positief over deze vorm van 'output-gerichte beloning'. Ze verlangen wel een goede evaluatie van de effecten. “Ik besef heel goed dat er haken en ogen aan zitten. Worden de zwakkeren niet uitgestoten, veroorzaakt het geen onnodige stress, demotiveert het niet als de resultaten tegenvallen. Dat moet allemaal worden bekeken.”

Nizet voerde geen overleg met de concern-directie in Eindhoven over de verbeteropties. “Als je toestemming gaat vragen dan willen ze vooraf weten of het wel werkt. Soms moet je als lokale vestiging je nek uit steken en het gewoon proberen.” Nizet zegt geen idee te hebben welk effect de verbeteropties zullen hebben. Hij acht het niet ondenkbaar dat zijn idee bij goede bevindingen bij andere Philips-vestigingen wordt toegepast.

Dat de werknemers achthonderd gulden krijgen is volgens hem haalbaar, want de fabriek draaide de eerste maanden van 1995 goed. De winst van Philips Stadkanaal groeit sinds enkele jaar weer, daarvoor kampte de vestiging met forse verliezen.