Voorhoeve: geen wangedrag door militairen in Bosnië

DEN HAAG, 26 JUNI. Het gerechtelijk onderzoek naar misdragingen van Nederlandse militairen in Bosnië heeft niets opgeleverd. Dit heeft minister Voorhoeve (defensie) vanochtend voor het front van de troepen van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen meegedeeld.

Twee maanden geleden was met het onderzoek begonnen omdat militairen van andere militairen hadden gehoord dat er misdragingen waren geweest tegen de lokale Bosnische bevolking, wapenhandel en verkrachtingen. Al bij een eerste intern onderzoek konden de geruchten niet hard worden gemaakt, maar de officier van justitie in Arnhem, waar militaire strafzaken worden behandeld, stelde een eigen onderzoek in.

“Ik ben naar Schaarsbergen gekomen om u te melden dat het onderzoek absoluut niets heeft opgeleverd, niets waarvoor u en uw collega's van de andere bataljons van de brigade zich zouden moeten schamen. Het blazoen van de Luchtmobiele Brigade is onbevlekt. Er zijn geen feiten aan het licht gekomen of getuigen gevonden die de geruchten konden staven”, aldus Voorhoeve.

De minister van defensie riep de militairen op over te gaan tot de orde van de dag: “dat houdt in dat u zich onvervaard blijft inzetten voor degenen die uw bescherming niet kunnen missen”.