Verdrag tegen kunstdiefstal

ROME, 26 JUNI. Vertegenwoordigers van bijna tachtig landen hebben zaterdag in Rome na twee maanden van onderhandelingen een verdrag ondertekend dat de teruggave van gestolen of illegaal geëxporteerde kunstwerken internationaal moet bevorderen. In het verdrag is wettelijk vastgelegd dat een bezitter van gestolen cultureel erfgoed verplicht is het voorwerp terug te geven. Pas wanneer de verschillende landen het verdrag geratificeerd hebben, wordt de wet van kracht. Verschillende landen hebben er op de conferentie in Rome op aangedrongen dat de bezitter die het gestolen kunstwerk te goeder trouw heeft aangekocht, schadeloos wordt gesteld door het land dat het voorwerp terugeist. De armere landen protesteerden tegen dit idee, zij menen dat de schadevergoeding betaald moet worden door het land dat verantwoordelijk is voor de diefstal. Die mogelijkheid is in het verdrag opgenomen. Rusland heeft niet aan de conferentie deelgenomen omdat het land meent dat het verdrag weinig kan uithalen tegen de plunderingen van de Russische mafia. (AFP)