Rusland in exploitatie van olie Irak

NICOSIA, 26 JUNI. Irak zal de ontwikkeling van onontgonnen olievelden gunnen aan Russische oliemaatschappijen, wanneer de sancties van de VN-veiligheidsraad worden opgeheven. Dit schrijft het Middle East Economic Survey (MEES) vandaag in een nieuwsbrief.

De overeenkomst tussen Baghdad en Moskou geeft Rusland het recht geeft om de olievelden West Qurna en Noord Rumaila in het zuiden van Irak te exploiteren. De capaciteit van de olievelden wordt geschat op een miljoen vaten per dag.

Volgens MEES is de overeenkomst tussen Rusland en Irak het eerste bilaterale akkoord voor de exploitatie van olie sinds de sancties van de Verenigde Naties in augustus 1990 van kracht werden. De Iraakse minister van olie Safi Hadi Jawad zegt in de nieuwsbrief te verwachten dat het accoord zal bijdragen aan het opheffen van de VN-boycot tegen zijn land. “Door met grote oliemaatschappijen te onderhandelen kunnen we druk uitoefenen op de politieke machthebbers in de landen waar zij gevestigd zijn”, zegt de Iraakse olieminister.

Hij vertelde MEES voorts dat Irak Amerikaanse aanvragen voor de ontwikkeling van olievelden “om politieke redenen” heeft geweigerd. Het Russische Lukoil wordt genoemd als uitvoerder van de overeenkomst. Ook het Franse ELF en Total hebben interesse getoond. (Reuter).