Rechtzinnigen bezorgd om 'mutaties' in katholicisme

DEN BOSCH, 26 JUNI. Traditionele katholieken zijn bereid de dialoog aan te gaan met kritische en progressieve geloofsgenoten. Maar ze vinden ook dat de Nederlandse bisschoppen een grens moeten stellen aan de verscheidenheid van opvattingen. Dat bleek zaterdag op de tiende landelijke contactdag van de stichting Bevordering Contact Rooms-Katholieken (CRK) in 's-Hertogenbosch. De manifestatie in de Brabanthallen werd bijgewoond door zevenduizend katholieken, onder wie aartsbisschop kardinaal A. Simonis en de bisschoppen H. Bomers, A. van Luyn, M. Muskens en J. ter Schure.

Onder rechtzinnigen bestaat grote ongerustheid over de afnemende invloed van de katholieke leer. Tijdens een discussie over de polarisatie in de kerk vertelde een inspreker dat zijn kleinzoon onlangs was gecorrigeerd door een pastor toen de jongen had verklaard dat Maria de moeder van God is. Volgens de pastor is Maria de moeder van Jezus uit het stalletje. “Die verscheidenheid wens ik niet”, aldus de inspreker.

Op de manifestatie klonk ook ontevredenheid over het bezoek dat de twee bisschoppen Van Luyn en Muskens onlangs aan de manifestatie van de Acht Mei Beweging hadden gebracht, waar volgens een inspreker een “heiligschennende séance” was uitgevoerd door de bevrijdingstheologe Chung Hyun Kyung. De bisschoppen hadden volgens sommige bezoekers duidelijker hun afkeuring moeten uitspreken over de “anti-tien-geboden-mentaliteit” onder de Achtmeiers.

Voorzitter W.J. Witteman van het CRK onderschrijft de bezorgheid over het verminderde gezag van de orthodoxe leer. “Goede en degelijke informatie is vooral voor kinderen moeilijk te vinden. Het komt voor dat men mutaties aanbrengt in de katholieke leer. Daar maken wij ons grote zorgen over. Het is al erg als katholieken leven in afwijking van de leer, maar nog erger is het als de mensen niet goed worden voorgelicht.”

Volgens de priester en kunsthistoricus Antoine Bodar is het enige geneesmiddel voor de tegenstellingen tussen liberale en rechtzinnige katholieken samen bidden. Bodar meent dat traditionele katholieken begrip moeten opbrengen voor de 'Achtmeiers', zeker nu voorzitter mevrouw H. Wasser onlangs heeft verklaard het gezag van de bisschoppen te aanvaarden. De liberale katholieken mogen zich dan vaak meer verbonden voelen met aanhangers van Greenpeace en Amnesty International dan met de eigen gelovigen, maar ook Achtmeiers weten zich gelovigen, aldus Bodar. Welwillendheid jegens de andersdenkenden is vereist, zelfs wanneer deze houding niet meteen door aanhangers van de Acht Mei Beweging wordt beantwoord. Bodar: “Als je iets wordt aangedaan, moet je altijd vriendelijk blijven. Blijf gloeiende kolen stapelen op het hoofd van de ander, uiteindelijk win je toch.”

Op de manifestatie sprak verder aartsbisschop A. Backis van Vilnius, voormalig nuntius in Nederland, over de noden in het post-communistische Litouwen. Er werden gregoriaanse liederen gezongen.

    • Arjen Schreuder