PTT Telecom groeit mee met de criminaliteit in Nederland

Jarenlang heeft PTT Telecom met absolute stelligheid ontkend dat het mogelijk was op andermans rekening te telefoneren. Maar de klachten bleven aanhouden over nota's waarop voor dikwijls vele honderden guldens telefoontjes met 06-sekslijnen in rekening werden gebracht aan abonnees die met eenzelfde stelligheid als PTT Telecom zeiden nooit voor een gulden per minuut met zulke nummers te hebben gebeld.

Nu zegt de directeur netwerkdiensten van PTT Telecom, Johan Kooij: “Het is onzin om te zeggen dat alles afgeschermd kan worden. Als er bij de computers van het Pentagon ingebroken kan worden, dan kan dat ook bij het publieke telefoonnet. De vraag is alleen hoe gemakkelijk het is om in te breken. PTT Telecom heeft alles gedaan wat je in redelijkheid kunt verwachten om te voorkomen dat iemand op andermans rekening kan bellen. Op ieder geval van inbraak in het telefoonsysteem reageren wij met nieuwe veiligheidsmaatregelen. We groeien mee met de groeiende criminaliteit in Nederland.”

De exploitatie van 06-sekslijnen is een miljoenenzaak. De opzet is eenvoudig. Een exploitant huurt een 06-lijn van PTT Telecom. Iedereen die het desbetreffende 06-nummer belt wordt meestal een gulden per minuut in rekening gebracht. Van die gulden moet een exploitant, afhankelijk van zijn contract, dertig tot veertig cent per minuut aan PTT Telecom afstaan. De beller van het 06-nummer kan met vrouwen over seks praten of uiteenlopende informatie over prostitutie krijgen. Er is een speciaal nummer dat na het intoetsen van de cijfers van een postcode alle vormen van prostitutie meldt die de beller het dichtst in zijn buurt heeft. Er zijn ook nummers waarbij alleen plaatsen doorgegeven worden waar op parkeerplaatsen prostitutie wordt bedreven. In verband met het zomerseizoen kan op het ogenblik eveneens een 06-nummer worden gebeld om te horen waar tegen betaling seks in de bossen beschikbaar is.

Zolang deze 06-lijnen bestaan doen verhalen over oplichting de ronde. Exploitanten van de lijnen zouden op andermans rekening naar hun eigen 06-nummer bellen. Iedere op andermans rekening gebelde minuut levert deze exploitanten zestig tot zeventig cent op. PTT Telecom-directeur Kooij herinnert zich een geval van enkele jaren geleden. Een schoonmaker bij de Amsterdamse Effectenbeurs was tevens exploitant van 06-lijnen. Terwijl hij iedere middag tussen vijf en zeven uur dweilde, belde hij tevens vanuit de Effectenbeurs zijn eigen 06-nummers. Hij liet de hoorns gedurende zijn hele schoonmaaktijd naast de telefoontoestellen liggen, zodat twee uur lang via PTT Telecom de guldens bij hem binnenstroomden. Zijn 06-lijnen leverden hem veel meer op dan het schoonmaken. Volgens Kooij werd de man betrapt omdat PTT Telecom zelf ontdekte hoe merkwaardig veel er tussen vijf en zeven uur vanuit de Amsterdamse Effectenbeurs met 06-sekslijnen werd gebeld.

Al jaren wordt PTT Telecom op de huid gezeten door de Landelijke werkgroep van 06-gedupeerden. Woordvoerder en belangrijkste animator van die werkgroep is A.H.F. Claessen uit Ewijk. Dat is iemand die niet rust voordat hij ontdekt heeft hoe het kwam dat hij op een dag een hoge telefoonrekening kreeg wegens het bellen naar 06-nummers, hoewel hij zeker is dat niemand vanuit zijn huis ooit naar een sekslijn had gebeld. Vorig jaar verzocht de werkgroep de officier van justitie in Arnhem om een strafrechtelijk onderzoek. Daarbij werd ervan uitgegaan dat 06-fraude mogelijk was, omdat PTT Telecom onvoldoende voorzorgsmaatregelen tegen deze criminaliteit had genomen. De officier van justitie wees het verzoek af. Maar in mei van dit jaar diende de werkgroep opnieuw een verzoek in om een strafrechtelijk onderzoek. Volgens Claessen was hiertoe aanleiding omdat de werkgroep van zogenaamde hackers nieuwe informatie had gekregen over mogelijkheden om met behulp van computerprogramma's in telefooncentrales binnen te dringen en op kosten van anderen te bellen. Voor het inbreken in de telefooncentrales zou volgens sommigen door de werkgroep geraadpleegde specialisten wel hulp van binnen PTT Telecom noodzakelijk zijn. Een inbreker zou pas op rekening van een ander kunnen bellen als hij over speciale codes van PTT Telecom beschikt. Maar andere hackers, van wie Claessen de namen zorgvuldig geheim houdt, lieten weten dat de codes ook met behulp van scanners kunnen worden ontdekt. De conclusie van de werkgroep was in ieder geval dat het feit dat hackers de telefooncentrales kunnen binnendringen aantoont dat PTT Telecom onvoldoende beveiligingsmaatregelen heeft genomen. Justitie bekijkt momenteel nog of gevolg zal worden gegeven aan het verzoek van de werkgroep om een strafrechtelijk onderzoek.

Kort na het verzoek om het onderzoek door justitie ontving Claessen een brief van PTT Telecom. Daarin werd gevraagd of de werkgroep het computermateriaal waarmee in telefooncentrales ingebroken zou kunnen worden aan PTT Telecom wilde tonen. “De achtergrond van dit verzoek is gelegen in het feit dat deze materialen wellicht gegevens bevatten die gebruikt kunnen worden met het oog op de beveiliging van het netwerk en de bescherming van de klanten van PTT Telecom”, aldus de brief, waarmee PTT Telecom impliciet toegaf dat er wellicht nog iets aan de beveiliging te verbeteren viel.

De registratie van telefoontjes naar 06-seksnummers heeft PTT Telecom gecentraliseerd in de telefooncentrale bij de Rotterdamse Waalhaven. Als gevolg daarvan is in dit havengebied tussen de transportbedrijven en opslagloodsen de hele 06-sekslijnenwereld geconcentreerd. De seksondernemers hebben zich - dikwijls zonder naamplaatje op de deur - zo dicht mogelijk bij de telefooncentrale gevestigd om de telefoonkosten tussen hun kantoor en PTT Telecom zo laag mogelijk te houden. Eén van hen beschrijft de branche als een verzameling voormalige nachtportiers en pooiers met daarnaast een enkele grote 06-exploitant die met zijn produktinnovatie toonaangevend is.

Menno Büch, eigenaar van Dutch Tele Group, behoort tot de laatste categorie. Hij houdt kantoor in Overveen, maar zijn computers staan bij de Waalhaven in Rotterdam. Hij heeft iemand in vaste dienst die computerprogramma's maakt voor nieuwe specialiteiten op 06-sekslijnen gebied. Zijn staf werkt ook voortdurend aan het up to date houden van alle gegevens over prostitutie in Nederland, zodat zijn 06-nummers onder belangstellenden de reputatie hebben de meest volledige informatie te geven. Vrouwen die direct de telefoon opnemen om erotische gesprekken te houden gebruikt Dutch Tele Group niet meer, omdat het klanten na enkele jaren zou vervelen telkens dezelfde stemmen te horen en omdat het regelmatig vinden van nieuwe op dit gebied vakkundige vrouwen moeilijk is.

Op Büchs apparatuur is precies af te lezen hoe lang iemand welk 06-nummer aan het bellen is. Sommige bellers stoppen merkwaardig snel. Eén houdt het na zestien seconden al voor gezien. Op gespecificeerde nota's van telefoonabonnees die zichzelf als 06-gedupeerden beschouwen omdat ze nooit een sekslijn hebben gebeld, komen ook veel van zulke superkorte gesprekken voor. Directeur Kooij van PTT Telecom zegt het ergerlijk te vinden dat zijn bedrijf tot nu toe geen verklaring heeft gevonden voor deze telefoontjes die zo kort zijn dat de beller er onmogelijk enige informatie over prostitutie mee kan hebben ingewonnen.

Büch prijst zichzelf aan als een eerlijke zakenman van de 06-branche. Zijn collega's zijn dikwijls moeilijk op te sporen lieden die Nederlandse 06-sekslijnen exploiteren vanuit bureau's in Brussel of het Zwitserse Lugano of zich zelfs in Milaan hebben gevestigd waar hun telefoonbeantwoorder in onberispelijk Italiaans laat horen dat er niemand thuis is. Büch onderstreept het fatsoen van zijn onderneming met de mededeling dat hij bij zijn lijnen een systeem heeft ingebouwd waardoor de telefoonverbinding na twee uur automatisch verbroken wordt. Mocht er iemand telefonerend naar een van zijn 06-lijnen in slaap vallen, dan kost het hem in ieder geval nooit meer dan honderdtwintig gulden, de prijs van twee uur 06-sekslijn bellen.

De eigenaar van Dutch Tele Group zegt het ook uitstekend te vinden dat sinds 1 januari van dit jaar iedereen gratis zijn telefoon kan laten blokkeren voor 06-sekslijnen. Andere 06-lijnen, zoals voor het bellen van inlichtingen of autotelefoons, kunnen dan gewoon blijven worden gebruikt. Na druk van de Consumentenbond heeft PTT Telecom deze mogelijkheid om een telefoon voor 06-sekslijnen te blokkeren gratis gemaakt. Büch zegt ook “niet blij” te zijn met voortdurende berichten over inbraak op telefoonlijnen, waardoor exploitanten van 06-nummers op andermans rekening naar zichzelf zouden bellen en op die manier hun eigen kas illegaal zouden spekken.

Büch is overigens volgens de Rotterdamse officier van justitie mr. J. Wesselink vorige maand op verdenking van belastingfraude gearresteerd en vervolgens na verhoor weer vrijgelaten. De fiscale opsporingsdienst van het ministerie van financiën (FIOD) heeft van Büch geëist dat hij kopieën afstond van alle computerprogramma's van zijn 06-lijnen. De justitiële belangstelling voor Dutch Tele Group - volgens PTT Telecom directeur Kooij een van de grootste van de 06-branche - leidt niet alleen tot meer kennis over het functioneren van Büchs onderneming in de met nogal wat wantrouwen bekeken branche.

Tegelijkertijd heeft de FIOD - en daarmee de belastingdienst - dankzij Büchs computerprogramma's een volledig overzicht gekregen van de hele Nederlandse prostitutie, van bordeelhouders tot thuiswerksters.

Wie tot zijn verbazing ziet dat op een telefoonrekening 06-seksgesprekken in rekening worden gebracht zonder ooit zulke nummers te hebben gebeld, kan in pijnlijke omstandigheden komen. Na het indienen van een klacht volgen indringende gesprekken met medewerkers van PTT Telecom. Als iemand zijn telefoon voor zulke 06-gesprekken niet heeft laten blokkeren, wie garandeert dan dat hijzelf of een huisgenoot niet in het geheim de sekslijnen heeft gebeld?

Volgens directeur Kooij krijgt PTT Telecom jaarlijks een miljoen vragen over nota's. Van de vragenstellers krijgt 96 procent dadelijk een bevredigend antwoord. Van de 40.000 vragen die overblijven heeft het merendeel niets meer te zeggen nadat PTT Telecom een gedetailleerd overzicht van alle gevoerde telefoongesprekken heeft verstrekt. Ten slotte gaan ongeveer 4.000 klagers door tot de algemene directie van PTT Telecom en wenden 400 telefoonabonnees zich uiteindelijk tot de geschillencommissie. Bij die commissie wordt in de meeste gevallen een schikking tussen de klager en PTT Telecom bereikt.

“Je houdt echter altijd ontevreden klanten”, zegt Kooij. Het gebruik maken van een telefoonlijn van een ander behoeft niet te gebeuren door inbraak in de computer van een telefooncentrale. PTT Telecom heeft afgetapte telefoonkabels ontdekt en het bellen op andermans rekening via niet goedgekeurde draagbare telefoons. Kooij denkt dat PTT Telecom met beveiligingen aan een oneindige wedloop met de criminaliteit bezig is. In het eenvoudig stopzetten van 06-sekslijnen ziet niemand een oplossing. PTT Telecom niet omdat het om een belang van vele miljoenen gaat. Exploitant Büch niet omdat hij voorspelt dat in zo'n geval hetzelfde systeem wordt voortgezet via verre landen als de Dominicaanse Republiek. Daardoor wordt het nog moeilijker om de juistheid van telefoonnota's te controleren dan nu al het geval is.

    • Ben van der Velden