Levenslang voor Libanese militieleider

BEIROET, 26 JUNI. Een van Libanons meest gevreesde krijgsheren, Samir Geagea, is zaterdag tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens moord op een politieke rivaal, Dany Chamoun, en diens gezin in 1990. Regeringstroepen waren voor de uitspraak over Beiroet uitgezwermd om onlusten te voorkomen. Het zeven maanden durende proces heeft de spanningen tussen moslims en christenen in Libanon weer aanzienlijk opgevoerd.

Geagea (43), leider van de grootste christelijke militie, de inmiddels ontbonden Libanese Strijdkrachten, is de enige krijgsheer die is berecht wegens misdaden tijdens de burgeroorlog (1975-1990). Andere krijgsheren, die zich tijdig hebben geconformeerd aan de nieuwe (Syrische) orde, zijn buiten schot gebleven. Sommigen, onder wie de christen Elie Hobeika en de druus Walid Jumblatt, hebben ministersposten gekregen. “En (..) hoe zit het nu met de rest van de moordlustige criminelen”, vroeg de krant An-Nahar zich af.

Geagea's aanhangers, maar ook christenen die niet veel van hem moeten hebben, beschouwden het proces als politiek gemotiveerd. Volgens hen was het erop gericht de christelijke gemeenschap, die veel invloed heeft verloren tijdens de burgeroorlog, nog verder onder druk te zetten.

Geagea en elf van zijn aanhangers werden schuldig bevonden aan moord op Chamoun, diens vrouw Ingrid en hun twee zoontjes. Geagea zag in Chamoun, aldus de Gerechtelijke Raad, de hoogste Libanese rechterlijke instantie, het laatste obstakel naar zijn eigen oppermacht over de christelijke gemeenschap. Tegen de vonnissen is geen beroep mogelijk; wel kan de president er verandering in brengen. (Reuter, AP)