Kort geding Russisch bedrijf tegen Ahold

Het Russische bedrijf Tonar heeft een kort geding aangespannen tegen Ahold. Het wil van het detailhandelsconcern een rectificatie van uitspraken, gedaan na het mislukken van een door de Europese Unie en de Nederlandse overheid gefinancierd project in Moskou. De zaak dient morgen in Haarlem.

De onenigheid betreft een groothandelscentrum in Moskou, waartoe de EU in 1992 het initiatief nam. Het ministerie van economische zaken belastte zich ermee en nam Ahold in de arm. Het centrum begon in 1994 te draaien maar kort na de opening trok Ahold zich terug omdat de bureaucratie te groot zou zijn. Tonar was de Russische partner. Volgens Ahold kwam het bedrijf zijn verplichtingen niet na. Tonar zegt dat Ahold onwaarheden verspreidt en bovendien goederen heeft geleverd van slechte kwaliteit. Voor de daardoor geleden schade stelt het Ahold en het ministerie van economische zaken aansprakelijk. Het bedrijf beraadt zich op verdere stappen om de schade te verhalen.