Kabelexploitant moet kijker ruimer basispakket aanbieden

DEN HAAG, 26 JUNI. Kabelexploitanten mogen hun net commerciëler exploiteren, mits zij een nader vast te stellen basispakket tegen een laag tarief aan de abonnees beschikbaar stellen.

Dat staat in de notitie 'Liberalisering Mediawet' die staatssecretaris Nuis (media) vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met de plannen die Nuis daarin ontvouwt. Onnodige beperkingen zullen uit de Mediawet en de Wet op de Telecommunicatievoorzieningen worden geschrapt, belooft Nuis. De liberalisering van de kabel gebeurt op aandringen van de Europese commissie die daar richtlijnen voor heeft opgesteld.

De staatssecretaris wijst er op dat door de toename van het aantal programma's kabelexploitanten ertoe overgaan het bestaande aanbod op radio en televisie in pakketten onder te verdelen en tegen verschillende prijzen aan de burger aanbieden. “Dit kan leiden tot een beperking van het bestaande aanbod van betaalbare omroepprogramma's met een gevarieerde inhoud ten gunste van velerlei duurdere pluspakketten, thematische abonnee-televisieprogramma of andere commerciële diensten”, aldus Nuis. Voor hem is dat reden om “een zeker evenwicht” te garanderen. “Privatisering en liberalisering mogen er niet toe leiden dat dezelfde diensten voor veel hogere prijzen worden aangeboden.”

De kabelexploitanten krijgen meer vrijheid en kunnen daardoor onder meer zelf een eigen programma verzorgen, in ruil voor een gegarandeerd basispakket. Volgens de Mediawet zijn de kabelexploitanten al verplicht om de Nederlandse publieke zenders op het net door te geven, daar komen buitenlandse publieke programma's uit de ons direct omringende landen bij. Het gaat daarbij om buitenlandse zenders als de Britse BBC en de Belgische BRT. De prijs van dit pakket zal door de overheid gecontroleerd worden.

Commerciële radio en televisie - al dan niet op abonnementsbasis - zal via kabelnetten worden toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de overheid. Nuis hoopt dat de nieuwe mediawetgeving in 1997 in werking kan treden.