'Ik ben vastbesloten dit gevecht te winnen'

Passages uit Majors toespraak op het hoofdkantoor van de Conservatieve partij:

“Waar ik kwaad over ben, is dat trivialiteiten, geruchten, onsamenhangende verhalen en gebazel de werkelijke politieke onderwerpen hebben verdrongen.”

“Labours toewijding aan het doel van een federaal Europa zou ons nationale veto in vitale kwesties op het spel zetten, tegen een onbekende prijs voor de Britse belastingbetaler. Ze hebben gezegd dat Groot-Brittannië in Europa nooit geïsoleerd mag raken, hetgeen betekent dat ze in Brussel steeds 'ja' zullen zeggen.

“Eerlijk gezegd ben ik niet van zins om dit land aan deze socialisten weg te geven. En ik ben niet van plan hen de sterkste economie die dit land sinds vijftig jaar heeft gekend, op een presenteerblaadje aan te bieden.”

“Ik vecht niet voor mijn herverkiezing (...) omdat ik ervan houd in auto's te worden rondgereden, of nog een paar staatsdiners te smaken, of omdat ik plezier heb in het uiterlijke vertoon van het ambt. Dat alles laat mij onverschillig. Ik vecht omdat ik begrijp hoe de mensen in dit land hun leven leiden. Ik kom uit de achterbuurt van Brixton (...) en dat ben ik nooit vergeten.”

“Ik vecht voor de politiek waarin ik altijd heb geloofd. (...) Mijn gevecht (...) is niet deze week begonnen (...). Het begon niet bij de verkiezingen in 1992. Het begon zelfs niet toen deze partij mij in 1990 tot haar leider koos. Mijn gevecht begon in 1959, toen ik als zestienjarige bij de Conservatieve partij kwam, op de eerste dag dat ik stemrecht had. Dat gevecht is voor de toekomst van onze partij en de toekomst van ons land. Het is een gevecht dat ik nu net zo vastbesloten ben te winnen, als ik dat was in het verleden. Met uw hulp en met een partij die tot bezinning komt.”