D66'ers in gevecht over plaats voor free traders

De sleutel tot de herijking van het buitenlandse beleid heet BEB: het directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van economische zaken. De BEB houdt zich bezig met internationale handelspolitiek en staat bekend als een bolwerk van free traders. De politieke verantwoordelijkheid berust bij de staatssecretaris voor buitenlandse handel, in het huidige kabinet Anneke van Dok (PvdA). Van haar is nog niet veel vernomen en inmiddels dreigt ze ook dit kroonjuweel van haar portefeuille kwijt te raken.

Op het hoogste ambtelijk niveau, buiten Van Dok en directeur-generaal Engering van de BEB om, hebben de secretarissen-generaal Geelhoed (economische zaken) en Van den Berg (buitenlandse zaken) voorgesteld de BEB door te schuiven naar het ministerie van buitenlandse zaken. Daarmee is de BEB niet alleen de inzet geworden van de herijking van het buitenlands beleid, waarbij meer aandacht moet komen voor de economische aspecten van buitenlandse betrekkingen, maar ook van partijpolitiek binnen D66.

Minister Hans Wijers, de voortvarende D66'er op Economische Zaken, bewijst zijn partijleider Van Mierlo een onschatbare dienst als de BEB overgaat. De detachering van de BEB zou de onderontwikkelde economische deskundigheid in het diplomatieke bolwerk versterken en bovendien Van Mierlo een wapen geven in de permanente krachtmeting met Pronk, de minister van ontwikkelingssamenwerking die altijd loert op bureaucratische expansie.

Pronk dacht zich een sterkere positie te hebben verworven door de samenvoeging van de landenbureaus van BZ en ontwikkelingssamenwerking. Maar als Wijers bereid is om de invloedrijke handelsclub, die niets moet weten van de gedreven hulpcultuur van Pronk, af te staan aan BZ, dan wordt de positie van Van Mierlo gered. Voor die gunst kan Wijers later altijd nog eens politiek beloond worden.

Maar Wijers is niet de enige D66-er met aspiraties. Op reis in China met premier Kok en Van Mierlo probeerde VNO/NCW voorzitter Rinnooy Kan, die zichzelf ooit afficheerde als 'snurkend D66-lid' om de verplaatsing van de BEB te keren. Voor de werkgevers is de toegang tot Economische zaken vertrouwder dan tot Buitenlandse zaken. Waarmee de toekomstige plaats van de BEB ook iets zegt over de invloed van Wijers en van Rinnooy Kan.

    • Roel Janssen