Vliegtuigen in VS niet brandveilig

WASHINGTON 24 JUNI. Naar schatting 85 procent van de commerciële luchtvaartvloot voldoet niet aan de voorschriften op het gebied van brandveiligheid, die de Amerikaanse overheid vijf jaar geleden heeft ingevoerd. Het gaat daarbij om toestellen die voor 1990 zijn gebouwd.

De Amerikaanse federale luchtvaardienst heeft dat gerapporteerd. De nieuwe criteria gelden vooral panelen, bagagevakken en stoelen, die van brandvrij materiaal moeten zijn om pasagiers bij calamiteiten meer tijd te geven om te ontsnappen aan de vlammen. De Amerikaanse luchtvloot telt zo'n 3.485 toestellen die niet aan de geldende eisen voldoen. De verplichting al in gebruik zijnde toestellen aan te passen is nooit gesteld, wegens bezwaren bij de luchtvaartmaatschappijen omdat de kosten van die aanpassing werden geschat op een miljoen dollar per toestel. Naar verwachting zal in 1999 ongeveer de helft van alle 'jetliners' aan de voorschriften voldoen. De eisen werden gesteld als gevolg van een aantal branden in passagiersruimten in de VS in de jaren tachtig. Twee weken geleden nog vatte het interieur van een DC-9 vlam op het vliegveld van Atlanta. Hoewel geen passagier verwondingen opliep, stond het 26-jaar oude toestel binnen enkele seconden vol rook. (AP)