Specialisten niet meer betaald per verrichting

DEN HAAG, 24 JUNI. Het kabinet maakt een eind aan de betaling per verrichting van de medische specialist. Dat gebeurt met instemming van de beroepsgroep, die zich daar tot voor kort tegen verzette.

Het besluit is gebaseerd op de nota Modernisering Curatieve Zorg van minister Borst (volksgezondheid), waarmee het kabinet gisteren akkoord is gegaan.

In 1997 moeten alle specialisten uit het ziekenhuisbudget worden betaald. Zij krijgen dan een vast bedrag, los van het aantal verrichtingen. Vanaf dat jaar ontvangen huisartsen een deel van hun inkomen uit een abonnementensysteem en de rest door toeslagen. Alleen na verwijzing van de huisarts zal hulp van de specialist, de fysiotherapeut en de Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (Riagg) mogelijk zijn.

Het kabinet neemt daarmee grotendeels de adviezen over van een commissie onder voorzitterschap van oud-premier Biesheuvel, die aanbevelingen deed over samenwerking tussen huisartsen, specialisten en ziekenhuizen.

De Landelijke Specialisten Vereniging gaat met de nieuwe opzet akkoord, al moet de regeling nog worden uitgewerkt met ziekenhuizen en verzekeraars. Nu krijgen specialisten elk jaar nog een apart budget voor de hulp die zij verstrekken. Vanaf '97 gaat er van de verzekeraars uitsluitend nog geld naar de ziekenhuizen die de specialisten moeten betalen, evenals ander ziekenhuispersoneel zoals verpleegkundigen. De inkomen blijven nagenoeg gelijk.

In verschillende delen van het land wordt er al geëxperimenteerd met het nieuwe systeem, waarbij zo'n 1.300 van de ongeveer 7.000 specialisten betrokken zijn. Het kabinet wil de ontwikkelingen niet afdwingen. “Wij geven de voorzet, het veld moet de doelpunten maken”, aldus minister Borst in een toelichting.