Reorganisatie Woensdrecht; Fokker ontslaat 119 werknemers

ROTTERDAM, 24 JUNI. Fokker Aircraft Services, een Fokker-dochter die onderhoud aan vliegtuigen verricht, wil voor eind volgend jaar 119 van de 930 werknemers ontslaan. Fokker verwacht dat het aantal opdrachten voor de vestiging in Woensdrecht de komende vijf jaar licht zal dalen.

De directie van Fokker Woensdrecht heeft de reorganisatieplannen gisteren aan het personeel bekend gemaakt. Een kostenreductie van 20 procent is volgens Fokker nodig om de concurrentiepositie te versterken en de winstgevendheid veilig te stellen.

De vakbonden reageerden gisteren verrast op de plannen van Fokker. “We vragen al een jaar om een plan van de directie waarmee Fokker Woensdrecht het hoofd boven water kan houden, maar omdat we in december vorig jaar een nieuwe directie-voorzitter hebben gekregen zijn de plannen uitgesteld”, aldus FNV-bestuurder C. de Wildt, die nog niet door Fokker van de plannen op de hoogte was gesteld. De Wildt wees erop dat Fokker tot nu toe steeds heeft gezegd dat op Woendrecht niet meer dan 75 banen zouden verdwijnen.

Deze 75 ontslagen waren volgens de vakbondsvertegenwoordiger “gebaseerd op 850.000 onderhouds-uren in 1995”. De omvang van de reorganisatie vindt De Wildt opmerkelijk, omdat Fokker Woensdrecht volgens hem in 1995 juist meer werk voorhanden heeft. “Het ziet er naar uit dat Fokker Woensdrecht in 1995 een bezetting van 950.000 onderhouds-uren haalt”.

“De directie kijkt te veel naar British Airways”, vindt hij “ daar moet het ook allemaal goedkoper”. Volgens de FNV-bestuurder zou Fokker Woensdrecht beter kunnen proberen de kwaliteit van de service te verbeteren. “Als vliegtuigen lang aan de grond staan kost dat handenvol met geld, op dat gebied is er ruimte voor verbeteringen.” De Wildt wijst er op dat Fokker Woensdrecht niet over voldoende personeel beschikt om alle onderhoudswerkzaamheden zelf uit te voeren. “Fokker moet nu mensen van buiten inhuren, dat kost veel geld. Als Fokker zorgt dat het eigen personeel over voldoende kwalificaties beschikt kunnen ook kostenbesparingen worden doorgevoerd.”

De Industrie- en Voedingsbond CNV is telefonisch van de reorganisatie op de hoogte gebracht. Voor CNV-districtsbestuurder B. Hubert kwam de aankondiging als een donderslag bij heldere hemel. Fokker heeft hem nog geen motivering gegeven voor de nieuwe plannen.

In de grote reorganisatieplannen die Fokker eerder dit jaar bekend maakte kwam Fokker Woensdrecht niet voor. Volgens Fokker zal het sociaal plan dat wordt gebruikt voor de reorganisaties bij Fokker Aircraft en Fokker Special Services ook voor deze inkrimping van toepassing zijn. Het is de bedoeling dat er zo min mogelijk gedwongen ontslagen vallen. Dinsdag overleggen de bonden op Woensdrecht met de directie.