Ramsj

BELLE VAN ZUYLEN: Je bent een allerbeminnelijkste dwaas

Paperback, Van Oorschot 1990, Van ƒ 49,- voor ƒ 25,50. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam

Zij was afkomstig uit een van de voornaamste families in Holland (...) Haar geest verrukte mij, aldus Benjamin Constant over de veel jongere Belle Van Zuylen, met wie hij tussen 1787 en 1805 correspondeerde. De briefwisseling, tussen twee intellectueel aan elkaar gewaagde geesten is ingeleid en vertaald door Greetje van den Bergh.

    • Elsbeth Etty