OM staakt onderzoek drugshandel

ROTTERDAM, 24 JUNI. Een twee jaar durend Rotterdams politie-onderzoek naar een van de belangrijkste Nederlandse drugshandelaars is door het openbaar ministerie (OM) met onmiddellijke ingang stopgezet.

Justitie in Rotterdam gaat ervan uit dat de rechtbank de verdachten zou vrijspreken omdat de gehanteerde opsporingstechnieken niet te verantwoorden zijn.

Het onderzoek - codenaam 'Operatie Bever' - kwam eerder in het nieuws toen bleek dat met medewerking van een criminele informant van de Haarlemse politie 20.000 kilo softdrugs op de vrije markt werden gebracht om de informant carrière te laten maken in de Rotterdamse misdaadbende. Deze operatie werd uitgevoerd op een moment dat minister Sorgdrager (justitie) als procureur-generaal in Den Haag daarvoor verantwoordelijk was. Sorgdrager ontkende twee maanden geleden op de hoogte te zijn gesteld van de vrijgave van verdovende middelen door de politie.

Bij de Rotterdamse recherche reageert men teleurgesteld op het staken van het onderzoek. Een speciaal politieteam van achttien personen zou erin geslaagd zijn gedetailleerd de activiteiten in kaart te brengen van de drugsimporteur die al jarenlang vanuit de Rotterdamse haven actief is. Hij verzorgt volgens de recherche het inklaren en het vervoer van drugs voor vrijwel alle Nederlandse drugsorganisaties.

Het onderzoek heeft ongeveer twee miljoen gulden gekost en werd geleid door de officieren van justitie R. de Groot en A.M. Zwaneveld. Politiemensen onderstrepen dat alle acties in het onderzoek zijn uitgevoerd met goedkeuring van het OM.

De informant van de Haarlemse Criminele Inlichtingendienst (CID) werd volgens bronnen bij de recherche op dubieuze wijze begeleid. Een van de begeleiders ('runners') was een voormalige Haarlemse CID'er die inmiddels een eigen particulier recherchebureau was begonnen. Deze ex-politieman begeleidde de informant bij het inklaren van drugscontainers. De Haarlemse CID wordt op dit moment door de rijksrecherche onderzocht. Dit onderzoek begon nadat bleek dat de informant van de Haarlemse politie via 'Operatie Bever' in een jaar tijd vijf miljoen gulden aan drugstransporten verdiende.

Bronnen bij de politie zeggen dat het, door toedoen van het rijksrecherche-onderzoek en de parlementaire enquête naar opsporingsmethoden, steeds moeilijker wordt belangrijke onderzoeken succesvol af te ronden. De Rotterdamse hoofdofficier van justitie, De Wit, wil de stopzetting van het onderzoek “bevestigen noch ontkennen”. Hoofdcommissaris Hessing is niet voor commentaar bereikbaar.

    • Marcel Haenen
    • Tom-Jan Meeus