Nieuwe kijk

De meeste nu levende Russen zijn geboren en getogen onder het communisme. Hun jeugdherinneringen zijn erdoor gekleurd; op school zeiden ze versjes voor grootvadertje Lenin, ze waren trots toen ze zich voor het eerst 'oktoberkind' mochten noemen, zoals de leden van de organisatie voor de allerjongsten heetten, en nog trotser als ze, iets ouder al, tijdens de vakantie werden uitverkoren om de rode vlag te hijsen in het jeugdkamp van de pioniers. Van de familie Chochlov zijn er maar twee geboren onder een ander regime: grootvader en achterkleindochter. Grootvader, vernoemd naar de heilige op wiens naamdag hij geboren is, groeide op in een klein dorp en kan zich nog herinneren dat hij daar elke dag de varkens hoedde. Studeren kon hij pas onder de communisten.

En nu is er al weer een nieuwe generatie, die het communisme helemaal niet meer heeft meegemaakt. De leden van deze generatie zijn nog heel jong, maar ze hebben al een volkomen andere kijk op het leven.

Ksenia is twee, ze werd geboren in 1992, een jaar dus na de mislukte coup die het einde van de Sovjet-Unie inluidde. Een paar weken geleden ruimde haar moeder een kast op. Ksenia mocht helpen. Uit de kast kwamen oude schoolrapporten van moeder tevoorschijn. Zoals veel Sovjet-rapporten waren ook deze, uit de jaren zeventig, versierd met een klein, ovaal portretje van Lenin. Ksenia keek er blij naar. 'Kijk, mama, Uncle Ben.'

    • Bianca Stigter